Inforum 1996

Programma

VOORMIDDAG

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Jean-Louis Janssens, voorzitter van ABD-BVD, verantwoordelijk voor de dienst Business Intelligence van Distrigas


EUROPEES CONTEXT

POLITIEKE LIJNEN EN PROGRAMMA VAN DE EUROPESE ACTIES M.B.T. HET PROJECT “INFORMATIEMAATSCHAPPIJ”

door Claude Polliart, DGXIII/E, Bestuurder multimediaprojecten

De Europese Commissie wilde ontwikkeling van een multimedia-industrie stimuleren en het gebruik van deze media aanmoedigen in de nieuwe informatiemaatschappij. Het programma INFO 2000 moet deze doelstellingen helpen bereiken. Wat is de grondslag ervan? Welke zijn de voornaamste lijnen? Hoe verloopt de realisatie?

Download (FR)

BEDENKINGEN EN VERWACHTINGEN VAN DE PROFESSIONELE GEBRUIKERS VAN INFORMATIE

door Roger Bowes, Secretaris-Generaal van ECIA, chief executive ASLIB

De beroepsverenigingen van de informatie kunnen niet anders dan zich aansluiten bij de doelstellingen van de E.C. Ze hebben steeds het informatiegebruik als modeverschijnsel verworpen. Wat is het nut van informatiesnelwegen volgepropt met niet-relevante informatie? De ECIA en haar leden verbazen zich over het falen van de politieke doelstellingen. Ze stellen met spijt vast dat veel te weinig rekening wordt gehouden met het standpunt van de professionele gebruikers van informatie. Hun acties bij de E.C. zijn erop gericht deze situatie te verbeteren.

Download (EN)


INFORMATIESNELWEGEN

TECHNOLOGISCHE EN ECONOMISCHE ASPECTEN

door Edouard Van Heule, Strategy manager, Belgacom

Internet en de informatiesnelwegen staan steeds meer in het middelpunt van de actualiteit. De evolutie in dit domein, zowel op economisch als op technologisch gebied, verloopt uitzonderlijk snel. Daarbij stelt zich de vraag: wat moeten we onthouden van het verleden en wat zal de toekomst ons brengen?

Download (FR)

WAARDEBEPALING VAN NIEUWE TECHNIEKEN IN EEN PROFESSIONELE CONTEXT: KANSEN EN WERKELIJKHEID

door Toon Lowette, Consultant, GRID Electronic Publishing Consultancy, en Dominique Vanpee, verantwoordelijk voor de afdeling Informatie, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Is deelnemen belangrijker dan winnen op Internet? Hoe kunnen ondernemingen en organisaties voordeel halen uit een chaotisch netwerk dat zich steeds meer richt tot het grote publiek? Hoe begrijpen we een wereld in opbouw waarin elk element nog op zoek is naar zijn evenwicht: de informatiesnelweg, het Internet, de bedrijfswereld en de informatieleveranciers?

Download (1) (NL)

Download (2) (NL)


PAUZE


ELEKTRONISCHE EDITIE

ELEKTRONISCHE EDITIE: SCHERPSTELLEN OP DE MARKT

door Marie-Paule Declercq, verantwoordelijk voor Business Information Services van de Generale Bank

De elektronische editie in België is in volle beroering. Het gebruik van CD-Rom gaat in stijgende lijn, de Internetsites vermenigvuldigen zich, projecten zoals Central Station zien het daglicht. Gaat het hier nog om een illusie of is het realiteit? Hoe staat het met het huidige aanbod? Wat zijn de vooruitzichten? Welke impact zal deze evolutie hebben op de gebruiker? Elementen van antwoord en reflexie op basis van een enquête bij de gebruikers.

Download (FR)

CENTRAL STATION: EEN REVOLUTIE IN BELGIË

door Hans Cobben, Algemeen Directeur, Central Station CV

Met de oprichting van Central Station hebben de Belgische uitgevers resoluut gekozen voor de elektronische verspreiding van de informatie. Dit project laat de gebruiker toe een selectie te maken uit de voornaamste Belgische kranten en tijdschriften. De geselecteerde artikelen worden in elektronische vorm geleverd aan de aanvrager. Grondslag, fases van ontwikkeling en voordelen voor de gebruiker van deze echte revolutie in het informatielandschap in België.

Download (FR/NL)


LUNCH


NAMIDDAG


WETTELIJK KADER

EVOLUTIE VAN HET RECHT OP HET GEBIED VAN INFORMATIE

door Jeff Keustermans, Advocaat te Turnhout, medewerker verbonden aan het Centrum voor Intellectuele Rechten (KUL)

De technologische evoluties brengen meerdere juridische veranderingen teweeg. Naast de vraag naar het bestaan zelf van de intellectuele eigendomsrechten op de informatie, dienen we speciale aandacht te besteden aan de eventuele verantwoordelijkheid van de leverancier van (verkeerde) informatie. Van zodra de informatie betrekking heeft op individuele personen, dringen er zich talrijke verplichtingen op met betrekking tot de bescherming van het privé-leven. Het grensoverschrijdende karakter van de informatienetwerken creëert problemen van internationaal recht.

Download (NL)

TOEPASSING VAN HET RECHT IN HET RAAM VAN DE ELEKTRONISCHE PERSVERSPREIDING

door Philippe Nothomb, Jurist, directie-attaché, Rossel & Cie NV

De spelers van de perswereld ontdekken de werkelijkheid van de juridische betrekkingen die de interactieve en multimedia elektronische uitgeverij veroorzaakt: de noodzakelijkheid van een bescherming van de werken, de beveiliging van meningsuiting en persvrijheid, de aanpassing van de omroep- en telecommunicatiereglementeringen.

Download (FR)


PAUZE


VAKGEBIEDEN VAN DE INFORMATIE

EVOLUTIE OF REVOLUTIE – RISICO’S EN KANSEN

door Suzy Pasleau, ULG, Directrice van het studie- en onderzoekscentrum inzake informatie en documentatie, werkleider en conferentiemeester (ULG)

Het kunnen gebruiken van CD-Roms, databanken en netwerken zijn omnisbare vaardigheden, maar op zich onvoldoende. De informatiespecialist moet de informatie kunnen behandelen, de gepaste formele of informele bronnen kunnen herkennen om de informatie in bruikbare vorm te leveren op het moment dat ze wordt gevraagd. Hij moet eveneens bekwaam zijn om zich een idee te vormen over het verband tussen de organisatie van het werk en de kennis. Het is belangrijk om te weten of in België de aangeboden vorming van de toekomstige informatiespecialisten zich zal kunnen aanpassen aan de steeds snellere vooruitgang van het beroep en zijn nieuwe vereisten.

Download (FR)

EEN BEROEP IN BEWEGING: DE NOODZAAK OM BEKWAAMHEDEN TE ONTWIKKELEN EN TE CERTIFIËREN

door Jean Michel, Assistent van de directeur van l’École Nationale des Ponts et Chaussées (Paris), Voorzitter van de ADBS (Association des Professionnels de l’Information et de la Documentation, France)

De nieuwe professionele gebruikers moeten de nieuwe technologieën kunnen beheersen. Ze moeten ook de bedenkers zijn van performante en concurrende produkten. Tenslotte dienen ze op een efficiënte manier de diensten van economische intelligentie en technologische bewaking te beheren. Naast de bezorgdheid over de opleidingsprogramma’s, dient men ook over de nodige inzet te beschikken om de kwalificatieniveau’s en de vakbekwaamheid van de professionele gebruikers in de diverse ondernemingen te doen erkennen. Dit is een werkelijke kwaliteitsbenadering die zich voornamelijk uit in de procedure voor een certificaat van vakbekwaamheid voor de informatie- en documentatiespecialisten van vandaag.

Download (FR)


RECEPTIE