Nieuwe statuten voor onze vereniging

Omwille van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de Raad van bestuur gewerkt op een herziening van de statuten van onze vereniging. Deze werden goedgekeurd op de Buitengewone algemene vergadering van 29 september 2020. U kunt ze consulteren op de pagina Statuten van onze website.