Beroepsvereniging

Waarom is een beroepsvereniging nog nuttig vandaag?

Een beroepsvereniging laat toe mannen en vrouwen samen te brengen die hetzelfde beroep uitoefenen. Ze laat toe praktijken en/of ervaringen uit te wisselen, zich te vormen, zich te informeren over de nieuwigheden van het vak, contacten te leggen/aan te knopen,…

Een professionele loopbaan zonder uitwisselingen denkt zich moeilijker. Men moet samenwerken met zijn collegae, zijn klanten en zijn hiërarchie. Men moet ook kunnen evolueren en dikwijls zich laten inspireren door wat elders gebeurt om nieuwe ideeën te ontwikkelen, om de evolutie van zijn vak(gebied) te volgen.

In de Informatie- en Documentatieberoepen is het nog meer belangrijk daar de technologieën snel evolueren. En door de technologieën winnen nieuwe informatieverspreidingskanalen aan belang. Denken we maar aan de plaats die Internet en de sociale netwerken innemen de laatste jaren. Men moet zich kunnen aanpassen aan deze zich veranderende beroepen.

Vast en zeker, de sociale media laten vandaag toe om professionele netwerken uit te bouwen maar ze zijn niet als een vereniging georganiseerd die kan rekenen op vrijwilligers om evenementen te organiseren, om tijdschriften of informatiebrieven te publiceren, om een beroep te verdedigen in naam van de professionelen uit dat vakgebied. Indien de technologieën veel kunnen doen blijft het menselijk contact een belangrijk bestanddeel van onze beroepen!