ABD-BVD heeft een nieuwe look! Volg ons ook op @ABD_BVD!

Home

Op 20 maart eerstvolgende zal onze Algemene vergadering plaatsvinden in de lokalen van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), in de prestigieuze omgeving van het Jubelpark. Voorafgaand zal er een bezoek aan het instituut plaatsvinden. Het jaar 2018 werd net uitgeroepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. We zullen dus het plezier hebben om meer te leren over deze federale wetenschappelijke instelling die dit jaar haar 70-jarig bestaan viert.

De Jaarlijkse vergadering is niet zomaar een administratieve formaliteit. Het is voor ons de gelegenheid om de balans op te maken van de activiteiten die we u gedurende een jaar hebben kunnen aanbieden. De 12 maanden die net verstreken zijn waren overigens rijk en we hopen dat ze onze leden het beste gebracht hebben. Het is ook een gelegenheid om u te ontmoeten en uw vragen te beantwoorden over onze organisatie, onze diensten,…

Een deel van de Raad van bestuur wordt ook vernieuwd. Zoals u misschien weet werkt de ABD-BVD uitsluitend dankzij vrijwilligerswerk. Indien u elk trimester de Bladen voor documentatie kan lezen, elke maand kan deelnemen aan een Doc’Moment, jaarlijks het Inforum kan bijwonen, de jobaanbiedingen in onze sector kan bekijken of kan hopen om 1500€ te winnen n.a.v. de ABD-BVD-Prijs, dan is dat dankzij een ploeg van vrijwilligers die zich, naast hun job, inzetten om u afspraken, lectuur of diensten aan te bieden.

Zodus verwelkomen we op 20 maart waarschijnlijk één of meerdere nieuwe collega’s. U zal het misschien zijn, indien u dat wenst. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen indien u uitgebreidere informatie wenst over de functie van bestuurslid. Kandidaatstelling kan via dit formulier vóór 13 maart worden ingedien.

We hopen u in groten getale terug te zien op 20 maart en ter gelegenheid van de verschillende afspraken die we u voorstellen.

Guy Delsaut,
ABD-BVD voorzitter