ABD-BVD heeft een nieuwe look! Volg ons ook op @ABD_BVD!

Home

We planden onze Algemene Vergadering 2016 op 22 maart. De tragische gebeurtenissen die zich afspeelden zowel te Brussel als te Zaventem weerhielden ons echter om die dag bijeen te komen. Om aan te tonen dat het leven verder zijn gewone gang dient te gaan en ter herinnering aan de slachtoffers van de aanslagen, kiezen we er symbolisch voor om ook onze Algemene Vergadering 2017 op die datum te laten doorgaan.

De Algemene Vergadering (AV) is de polsslag van onze vereniging. Het is dan ook de reden waarom we hopen u talrijk welkom te mogen heten en collega’s gemotiveerd om een bestuursfunctie op te nemen, te onthalen. Indien u zich geroepen voelt voor een mandaat als ABD-BVD bestuurder, maak ons dan uw kandidatuur uiterlijk op 15 maart over.

De AV wordt zoals steeds voorafgegaan door een Doc’Moment. Meer detail over deze beide evenementen vindt u weldra op de ABD-BVD-site.

Ik herinner u er terloops aan dat  alle ABD-BVD initiatieven zoals evenementen en publicaties slechts mogelijk zijn dank zij de inspanningen van een goodwill team en de betaling van uw jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen. We willen u dan ook vragen om uw bijdrage voor 2017 niet te vergeten storten. Indien u onze vereniging nog meer wenst te steunen, twijfelt er niet aan om ons te komen helpen.

Guy Delsaut,
Voorzitter van de ABD-BVD