Volg ons ook op @ABD_BVD!

Home

We beleven momenteel een crisis zonder voorgaande die een impact heeft op ons allen. In welke sector u ook werkt, we hopen dat er alles aan gedaan is om uw gezondheid te waarborgen en uw welzijn te verzekeren. We hopen ook dat niemand van u of van uw dierbaren getroffen is door dit virus.

De ABD-BVD is genoodzaakt om ook haar activiteiten te veranderen en we hopen onze ontmoetingen zo vlug mogelijk weer op te nemen.

Zoals u weet hebben we het Doc’Moment en de twee algemene vergaderingen die voorzien waren op 26 maart uitgesteld. Het Doc’Moment over het recht op vertegelheid zal opnieuw geprogrammeerd worden. De kandidaturen voor de Raad van bestuur die we ontvangen hebben blijven natuurlijk geldig en we verwelkomen ook elke nieuwe kandidatuur tot aan de uiterste datum die vermeld zal worden in de nieuwe oproeping.

We hebben ook beslist om ons traditionele Inforum, oorspronkelijk voorzien op 14 mei, uit te stellen. We hopen het te kunnen organiseren in oktober. Het onderwerp van welzijn op het werk zal behouden worden.

Het Inforum is traditioneel de gelegenheid om de ABD-BVD-Prijs uit te reiken. We zullen die traditie in stand houden. Het is evenwel mogelijk dat de naam van de laureaat of laureate bekendgemaakt zal worden voor onze studiedag.

U zal daarentegen weldra het nieuwe nummer ontvangen van de Bladen voor documentatie, dat gewijd is aan attendering. In samenspraak met onze drukker hebben we beslist om verder te gaan met de verspreiding op papier, om onze partner niet te benadelen. We hopen dat dit nummer u zal bevallen.

Voor degenen onder u die van de quarantaine gebruik zouden willen maken om bij te leren, brengen we in herinnering dat onze website de archieven van de Bladen voor documentatie herneemt tot 1995, evenals een groot aantal presentaties die voorgesteld werden op onze Doc’Moments sinds 2000, en de presentaties die voorgesteld werden op de verschillende edities van het Inforum sinds 1996.

En als het jeukt om iets te schrijven, aarzelt u niet om ons een artikel voor te stellen voor een volgend nummer van de Bladen voor documentatie.

We wensen u veel moed in deze situatie en hopen u zeer spoedig terug te zien.

Guy Delsaut,
Voorzitter van ABD-BVD