ABD-BVD heeft een nieuwe look! Volg ons ook op @ABD_BVD!

Home

“Geachte Heren,

In de eerste plaats moet ik u bedanken voor de grote eer die u mij bewezen hebt door mij voor te dragen voor het presidentschap van onze vereniging.

Ik volg de heer Léon Losseau op, die belangrijke diensten verleend heeft aan de bibliografische wetenschap en aan de documentatie. Mijn wens is om mijn voorganger niet te zeer onwaardig te zijn en om het vertrouwen dat u zo goed bent geweest om mij te verlenen te verdienen.

De vereniging heeft nu Statuten die aangenomen zijn door de algemene vergadering die haar rechtspersoonlijkheid zullen geven. Hierdoor zal zij de mogelijkheid hebben om de realisatie van de taken die zij zich opgelegd heeft op een meer actieve manier aan te gaan.”

Deze woorden zijn 70 jaar oud. Ze werden uitgesproken door Oscar Grojean, op 7 maart 1947.

De Belgische Vereniging voor Documentatie is dus wettelijk ontstaan tijdens de eerste naoorlogse jaren. Zij vormde de Belgische vertegenwoordiging in de Internationale Federatie voor Documentatie, die vandaag niet meer bestaat.

Deze toespraak werd gepubliceerd in het officiële orgaan van de Vereniging, die reeds de naam “Bladen voor documentatie” droeg. Uiteraard is de ABD-BVD de voorbije 70 jaar veranderd, omdat onze beroepen veranderd zijn, omdat de wereld veranderd is. Het kan zijn dat het ons misschien niet meer toebehoordt om de Universele Decimale Classificatie te verdedigen, waarvan in 1947 gevonden werd dat deze werd “aangevochten en op onbillijke wijze neergehaald […] in ons land ”, maar ons doel is nog steeds om de Belgische I&D professionals met elkaar in contact te brengen, in een netwerk te verbinden, hen toe te laten om zich te informeren over de evolutie van onze beroepen en hen op de hoogte te houden van de technologische vooruitgang. In april 1947 konden de leden van onze vereniging een demonstratie bijwonen van de Thomson-Houston microfichelezer. In juni 2017 organiseerden we een uiteenzetting over ervaringen met het gebruik van platforms om informatie te delen.

Met een leeftijd van 70 jaar zouden we buiten adem kunnen zijn, zin hebben om ons terug te trekken. Maar neen, de ploeg van 20 bestuursleden die al onze activiteiten organiseren is nog gemotiveerd. Voor deze gelegenheid nodigen we u uit voor een uitzonderlijke namiddag in het Stripmuseum. Zo krijgen we de kans om de bibliotheek te bezoeken, een tekenaar te ontmoeten, maar ook om onze herinneringen en ervaringen te delen in een gemoedelijke atmosfeer, op het einde van de namiddag.

We hopen u talrijk te ontmoeten.

Guy Delsaut,
Voorzitter van de ABD-BVD