Disclaimer

De Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD) vzw respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer:

  • Persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken ; persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden noch zullen worden aangewend voor direct marketing doeleinden. U heeft steeds toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kan deze op juistheid controleren en onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met onze schatbewaarder (tresorier-schatbewaarder@abd-bvd.net).
  • De Raad van bestuur van de ABD-BVD verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

 

De artikels en de voorstellingen die we op onze website publiceren, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving op het auteursrecht en in bijzonder aan de wet van 22 mei 2005 die de Europese richtlijn 2001/29/CE van 22 mei 2001 inzake harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, omzet in Belgisch recht. Zij kunnen niet verspreid, aangepast of vertaald worden zonder de toestemming van de auteur of van zijn rechthebbende.

De artikels worden gepubliceerd met de toestemming van de auteurs. Sommigen onder hen hebben we echter niet kunnen bereiken. Indien deze laatsten niet wensen dat hun artikel of voorstelling beschikbaar is op het Internet, kunnen zij ons contacteren en zullen we hun artikel van onze website verwijderen.