ABD-BVD heeft een nieuwe look! Volg ons ook op @ABD_BVD!

Ateliers

“ABD-BVD Ateliers” geeft de sponsors van Inforum de gelegenheid om een meer commerciële toelichting te geven daar waar Doc’Momenten een meer wetenschappelijke insteek heeft. De ABD-BVD Ateliers worden minder frequent georganiseerd.

Inschrijven voor volgende “Atelier”

Omwille van redenen vreemd stellen wij u voor om het voor dinsdag 22 november voorziene ABD-BVD Atelier te verplaatsen naar donderdag 26 januari 2017.

We durven hopen dat dit voor u geen problemen met zich brengt.

Met dank voor uw begrip.