Lid worden

Het ABD-BVD lidmaatschap houdt een paar aanzienlijke voordelen in zoals het kosteloos abonnement op de Bladen voor Documentatie, de kosteloze deelname aan onze activiteiten en manifestaties zoals bvb. de Doc’Moments en het jaarlijks Inforum, een voorkeurstarief op onze publicaties en belangrijke kortingen op gebeurtenissen georganiseerd door Belgische en Europese zusterverenigingen.

Collectieve leden (documentatiecentra, bibliotheken, informatiediensten)

Het collectief lidmaatschap laat toe tot vier vertegenwoordigers te laten deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de vereniging met de mogelijkheid tot vervanging van één dezer leden wanneer blijkt dat één van hen is weerhouden.

  • Firma’s, ministeries, administraties : een jaarlijkse bijdrage van 150 euro.
  • Academische instellingen, VZW’s : een jaarlijkse bijdrage van 90 euro.

Collectieve lidmaatschap

Individuele leden

Natuurlijke personen die wensen lid te worden van de ABD-BVD kunnen zich aansluiten voor een jaarlijkse bijdrage van 50 euro.

Individuele lidmaatschap

Studerende leden

Een aangepaste bijdrage van 12,50 euro wordt aan studenten opgelegd mits kopie van hun studentenkaart.

Student lidmaatschap