Over ons

Wie zijn we?

De Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD) is een beroepsvereniging die in 1947 gecreëerd werd en de informatie- en documentatiespecialisten verenigt die in België hun vak uitoefenen. Een plaats van ontmoeting en reflecties,… we zijn een nationale vereniging. Het behandelen van de informatie, de documentatie en de kennis dient geen taal of gemeenschapsgrens te kennen.

 

Welke zijn onze objectieven?

De ABD-BVD heeft als belangrijkste objectieven:

  • Het bestuderen en promoten van de beroepen verbonden met het informatie- en documentatiebeheer;
  • Zijn leden op de hoogte te houden van de evolutie binnen de methodes en technieken die betrekking hebben op informatie- en documentatiebeheer;
  • Het bevoordelen van het delen van ervaringen tussen zijn leden;
  • Het verdedigen van de belangen van de I&D-professionals op Belgisch, Europees en internationaal niveau.
  • Zijn leden te helpen bij hun vorming, hun dagelijks werk te verbeteren en een job te vinden indien ze er geen hebben of van werkomgeving wensen te veranderen.

 

Wie zijn onze leden?

De ABD-BVD telt ongeveer 550 leden uit elke sector, uit elk (vak)domein en uit alle regio’s. Ze zijn documentalisten, bibliothecarissen, knowledge managers, archivarissen, content managers,… Zij werken voor privé-ondernemingen, voor federale, regionale, gemeenschaps- of internationale instituten, voor universiteiten, voor vzw’s of ze zijn zelfstandigen of nog studenten.

 

Welke zijn onze activiteiten?

Om zijn objectieven te bereiken organiseert de ABD-BVD ontmoetingen: het Inforum is een jaarlijkse studiedag, de Doc’Moments zijn meer frequent plaatsgrijpende rendez-vous over uiteenlopende onderwerpen en de Ateliers laten het zich informeren over commerciële producten toe.

De ABD-BVD geeft eveneens twee tijdschriften uit: de Bladen voor Documentatie bieden diepgaande artikelen aan over uiteenlopende onderwerpen die gelieerd zijn aan onze beroepen, de ABD-BVD info informeert de leden over de activiteiten van de vereniging. De Dossiers ABD-BVD vormen een collectie van afstudeerwerken die de ABD-BVD Prijs ontvingen die elk jaar een jonge professional belonen.

Het forum op LinkedIn en de discussielijst laten de I&D-professionals toe onderling te communiceren en hun ervaringen met elkaar uit te wisselen. Onze webstek laat ook toe jobaanbiedingen te communiceren en zich te informeren over mogelijke opleiding in België.

 

Hoe zijn wij georganiseerd?

De ABD-BVD is een vereniging zonder winstgevend doel. Elk jaar komen haar leden samen tijdens de Algemene vergadering en kiezen er de Raad van bestuur. Deze is samengesteld uit maximum 20 personen gekozen voor een hernieuwbaar mandaat van twee jaar die vrijwillig de activiteiten van de vereniging organiseren. De ABD-BVD beschikt over geen enkele overheidssubsidie.

 

Waarom zich aansluiten?

Vooreerst om te profiteren van onze verscheidene activiteiten en publicaties. Vervolgens om onze vereniging te ondersteunen in zijn werk. Een verscheidenheid aan lidgeldtypes bestaat: individuele voor de privé-personen, collectieve voor de instellingen met een maximum van 4 vertegenwoordigers en een promotioneel lidgeld ten voordele van de studenten.

Indien u nog geen lid bent, sluit bij ons aan!