Inforum 2009 - It's all about people

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Georganiseerd met de steun van

 ebsco logo 294   logo_swets_2014  logo_LexisNexis_2011

 

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Patrick Vanouplines, Hoofdbibliothecaris Vrije Universiteit Brussel

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Patrick Lefèvre, directeur-generaal van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

Vincent Maes, voorzitter van ABD-BVD,

en Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2009


INFORMEREN EN INSPIREREN – OVER HET SERIEUS NEMEN VAN INFORMATIE

door Rik Maes, Hoogleraar informatie- en communicatiemanagement, Universiteit van Amsterdam, Nederland

In de afgelopen decennia zijn we druk in de weer geweest om de informatievoorziening vorm te geven. Recente ontwikkelingen van ICT, maar minstens zo zeer van het fenomeen ‘informatie’ en van de samenleving als geheel, nopen ons tot een veel pro-actievere opstelling als informatiemanagers. Een warm pleidooi voor ‘inspireren’ als tegenhanger van ‘ín-form-eren’ en een nieuwsgierig onderzoek naar de wijze waarop we deze nieuwe rol kunnen invullen.

Download (NL)


PAUZE


DE ONDERHANDELING OM INFORMATIE TUSSEN DE KLANT EN DE DOCUMENTALIS-BIBLIOTHECARIS

door Yves-François Le Coadic, Professeur émérite de Science de l’information au Conservatoire National des Arts et Métiers et responsable du Séminaire doctoral dans cette discipline à l’Université de Marne-la-Vallée, Frankrijk

De gebruiker tevreden stellen bij zijn speurtocht naar informatie raakt de ziel van elke I&D-professional.  Om dit te bereiken moet een moeilijke onderhandelingsprocedure doorlopen worden. De uiteenzetting zal stap voor stap analyseren welke informationele interacties zich afspelen in de relatie van de klant met de documentalist-bibliothecaris en/of met het digitale informatiesysteem.

Download (EN)


DE TEVREDENHEID VAN DE GEBRUIKERS

door René Patesson, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles, Directeur du Centre de Psychosociologie de l’Opinion

De tevredenheid van de gebruikers lijkt in het algemeen het resultaat te zijn van de kwaliteit en van de doeltreffendheid van de geleverde service. De uiteenzetting behandelt het concept «tevredenheid»: is het inderdaad zo eenvoudig te omschrijven als het op het eerste gezicht lijkt? Daarna onderzoekt de spreker de voordelen en beperkingen van de methodologie om de gebruikerstevredenheid te meten. Verder worden voorbeelden van tevredenheidsonderzoeken bekeken en de conclusies die eruit kunnen afgeleid worden.


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Paul Thirion, Directeur général du Réseau des bibliothèques de l’Université de Liège, Luik

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs
(ex æquo)
Laureaat: Isabelle Debrichy, Bachelière en bibliothéconomie et documentation – Haute Ecole de Namur – Malonne
Titel van het ingediende eindwerk: Projet de mise en place d’un centre de documentation au sein du Mouvement Wallon pour la Qualité : implantation et intégration de quelques outils bibliothéconomiques.
Laureaat: Thomas Bihay, Bachelier en bibliothéconomie et documentation – Haute Ecole de Namur – Malonne
Titel van het ingediende eindwerk: EchosDoc : analyse critique d’un répertoire spécialisé en information et documentation : essai d’amélioration et de mise à jour.

SOCIAL NETWORKING AS A BUSINESS INFORMATION TOOL

door Arthur Weiss, Managing partner, Aware, Stanmore, Middlesex, UK

The public views social networking as a youth or teen-centred activity. In fact there are several ways businesses can benefit from such tools. These include general business peer-group networking as well as many more uses ranging from finding business partners and head-hunting to competitor and market research. There are also dangers – both for companies and site participants. Yet social networking sites should not be ignored – they are likely to become increasingly important as a means for communicating with all types of contact in the near future.

Download (EN)


PAUZE


SPOETNIK

door Alice Doek, Hoofd informatiediensten, bibliotheek Universiteit van Amsterdam, Nederland

De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam heeft haar medewerkers in 2008 een online cursus over nieuwe webtoepassingen aangeboden onder de titel SPOETNIK. Dit was een eigen bewerking van “23things”. Enkele tientallen medewerkers hebben dankzij SPOETNIK praktische kennis opgedaan en nagedacht over o.a. blogging, RSS, wiki’s, social bookmarking en de manier waarop de bibliotheek deze technieken kan gebruiken in haar dienstverlening. Alice Doek zal in deze lezing ingaan op het programma en de spin-off ervan.

Download (NL)


OPLEIDEN OM INFORMATIEBEHEER TE BEHEERSEN ALS GRONDSLAG VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

door Abdelaziz Abid, Consultant UNESCO, Parijs, Frankrijk

Levenslang vergaart men kennis, maar vooral hoe sneller men zich bekwaamheden, gewoonten en vaardigheden om leerprocessen te beheersen toeeigent, des te vlugger beheerst men de informatie. De aanleg om deze bekwaamheden, gewoonten en vaardigheden aan te wenden, laat ons toe oordeelkundig te beslissen zowel op persoonlijk en familiaal vlak als op welzijns- en gezondheidsgebied en op het vlak van opvoeding, burgerschap en werkgelegenheid. De opleiding tot het beheersen van de informatie is een sleutelcompetentie in de veranderende en concurrentiële leefomgeving van de 21ste eeuw. Zij vormt zowat de sokkel van de kennismaatschappij die de UNESCO promoot op de wereldtop van de informatiemaatschappij.

Download (FR)


UITLEIDING VAN DE DAG

door Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2009


RECEPTIE