Inforum 2001 - Opleiding en vorming, een kwestie van vooruitgang

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Programma

VOORMIDDAG

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Willy Vanderpijpen, departementshoofd van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Evelyne Luctkens, voorzitter van ABD-BVD en Verantwoordelijke Administratie, Informatie en Kwaliteit, Shell Chemicals Belgium

Download (FR/NL)


EEN WIJSHEID ALS BIJDRAGE TOT HET DEBAT: HET LEVEN IS ÉÉN LANGE (HELEMAAL NIET) RUSTIGE STROOM

door Richard Chotin, Lector aan de Université de Lille 2, Frankrijk

Inleiding: het “levensverhaal” als aandeel
I. Zich vormen: hoe en waarom?
Overpeinzingen in verband met een anti-methode : het intellectuele ronddolen of het traject gevolgd door een (ietwat) verwend kind.
II. Wie opleiden?
Is opleiding oplosbaar via het “kopiëren/plakken”? Zoetzure commentaar i.v.m. onderwijs, opvoeding, onderricht of opleiding.
Conclusie: heeft de toekomst nog enige toekomst?


ICT IN HET ONDERWIJS: TRENDS EN UITDAGINGEN VOOR BIBLIOTHEKEN

door Hans Roes, Adjunct-bibliothecaris, Tilburg University Library, Nederland

Ter voorbereiding op een advies m.b.t. een nieuw strategisch plan van de mediatheken van de Hogeschool van Amsterdam, werdt een scan gemaakt van de recente en snelgroeiende literatuur op het gebied van bibliotheken en veranderingen in het onderwijs. Uit deze scan volgen een aantal aanknopingspunten voor bibliotheken die willen inspelen op vernieuwingsprocessen die gaande zijn in het (hoger) onderwijs. Na een algemene inleiding op de thematiek worden in de presentatie volgende aanknopingspunten behandeld:
– digitale bibliotheken en digitale leeromgevingen;
– informatievaardigheden;
– koppeling fysieke en virtuele leeromgeving en consequenties voor de inrichting van bibliotheken;
– ondersteuning bij het ontwerpen van leeromgevingen;
– digital portfolio’s.
De presentatie sluit af met een kort overzicht van de consequenties voor het vak van bibliothecaris.

Download (NL)


PAUZE


COMPETITIVE INTELLIGENCE SERVICE: EEN KENNISBEHEERS-, VORMINGS- EN BESLUITSINSTRUMENT

door Francis Gallez, Competitive intelligence manager, SOLVAY/DCRT-New Business Development, België

In een bijzonder veranderlijke context van globalisatie en liberalisatie van de economie, waar niemand nog ontsnapt aan vorming, en aan het nemen van snelle strategische beslissingen om zodoende een competitieve voorsprong op zijn concurrenten te behouden, is de toegang tot pertinente, up-to-date en real time informatie van vitaal belang geworden. De ondermeer constante ontwikkeling, alsook de ontplooiing van de informatie- en vormingstechnologieën heeft er ons toe gebracht het systeem Competitive Intelligence Service te ontwikkelen dat volstrekt in de lijn ligt van een gedecentraliseerde strategie van immaterieel activa vertoon.

Download (FR)


DEBAT

geleid door Paul Thirion, Lector aan de “Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education”, Université de Liège en Ondervoorzitter van de groep EDUDOC, België


LUNCH


NAMIDDAG


BEKWAAMHEID EN DESKUNDIGHEID TEN DIENSTE VAN DE KENNISECONOMIE

door Nigel Oxbrow, Founder and CEO, TFPL Ltd, London, Groot-Brittannië & New York, Verenigde Staten

Er werd reeds op aanzienlijke wijze research verricht en discussies gevoerd in verband met de veranderingen die de opkomende kenniseconomie teweeg bracht en alle verwante technologieën die dit mogelijk maakten. Maar tot nu toe werd er weinig aandacht geschonken aan de bekwaamheid en de deskundigheid van diegenen die zullen moeten werken en groeien in deze nieuwsoortige economie. Deze presentatie zal de resultaten aantonen van internationaal onderzoek dienaangaande en u eveneens deelgenoot maken van gevalsanalyses uitgevoerd bij grote ondernemingen om na te gaan welke bekwaamheden, attitudes en deskundigheden nodig zijn. Als conclusie wordt er gefocust op de ontwikkeling van een nieuw competentiemodel aangaande het beroep van informatiedeskundige.

Download (EN)


HET TOT STAND BRENGEN VAN EEN OPLEIDINGSINTERNETSITE

door Eric Uyttebrouck, Coordinator van de “Centre des technologies au service de l’Enseignement” (CTE-MéTIÉ), Université Libre de Bruxelles, België

De “virtuele campussen” en andere afstandsonderwijssites zijn de laatste jaren in aantal fel gegroeid, tot op het punt zelfs dat “e-learning” een méér dan serieuze optie is geworden voor iedere instelling of bedrijf die/dat zich met opleiding inlaat, hetzij als gebruiker of als dienstverlener. Er werd bijvoorbeeld een site “De Virtuele Universiteit” gecrëeerd door de “Université libre de Bruxelles” sinds 1998 onder de leiding van de “Centre des technologies au service de l’enseignement (CTE)”. Tegenwoordig beschikt de Virtuele Universiteit van de ULB over een veertigtal cursussen ressorterend onder een tiental faculteiten en instituten. Met dit experiment als uitgangspunt zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
– Welke zijn de componenten die deel uitmaken van een e-learning project?
– Welke zijn de betrokken actoren (docenten, ideeënmensen/experten, cursisten…)?
– Welke hulpmiddelen en technologieën zijn voorhande?
– Welke diensten kunnen er worden geleverd aan de gebruikers?
– Welk is het effect van deze nieuwe onderwijs- en/of opleidingsmethode op het pedagogisch concept van een cursus?
– Wat is de perceptie van cursisten tegenover dit soort experimenten?
Een concreet voorbeeld van een dergelijke realisatie zal de zaken duidelijker maken en zal dienen als achtergrond voor de wisselwerking tussen de cursus “Kennisbeheer” en “Afstandsleren voor bedrijven” in het kader van het Interreg CLEO programma.

Download (FR)


PAUZE


DE HYPE ACHTERHAALD: DE ONTWIKKELING VAN EEN POST-INTERNET TIJDPERK

door Michel Bauwens, eBusiness strategy manager, Belgacom, STD (Strategy) Division, België

Onze liefde voor de technologie is in feite een beetje vergelijkbaar met ons liefdeleven. Wij bewegen ons van de liefde en de idealisering naar een veelbelovende rijpe integratie in cultuur en maatschappij waarbij wij negatieve en onduidelijke aspecten verwerpen. Wij bevinden ons momenteel in een afwijzingsproces waarin de conservatieve krachten zich verzamelen om het virtueel maken van onze cultuur tegen te werken ; deze strijd zal uiteindelijk uitmonden in een méér evenwichtige benadering. De spreker, Michel Bauwens, heeft van in den beginne voeling met het Internet gehad en met het zogenaamde informatiekapitalisme ; hij heeft eveneens de plotselinge groei van het medium naar de maatschappij meegemaakt alsook de verschillende interpretatiestadia doorlopen. Hij zal ons dan ook een combinatie voorstellen van zijn persoonlijke ondervinding en een analyse van de bestaande krachtvelden rond technologie. Als voormalig bibliothecaris en kennismanager zal hij eveneens een toekomstbeeld ophangen van de beroepen m.b.t. de informatie.

Download (EN)


DEBAT

geleid door Toon Lowette, GRID, België


RECEPTIE