Inforum 2000 - Informatie: de strategische grondstof voor de 21ste eeuw

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Programma

VOORMIDDAG

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Pierre Cockshaw, Hoofdconservator van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Evelyne Luctkens, voorzitter van ABD-BVD en Voorzitter van de ECIA en Verantwoordelijke Administratie, Informatie en public relations, Shell Coordination Centre

Download (FR/NL)


DE OVERGANG VAN DE INFORMATIE- NAAR DE KENNISORGANISATIE

door Mia Brugmans, Information Services Manager, Interbrew

Voor een organisatie is het essentieel dat niet alleen informatie, maar ook kennis beschikbaar en toegankelijk is. Hoe kunnen organisaties informatie in kennis omzetten, en de ontstane kennis beheren? Is kennismanagement een hype, een model voor de toekomst of een luxe voor grote organisaties? Vanuit zijn jarenlange ervaring als informatiemanager van Bekaert presenteert Jo Vandenhende een werkbaar model voor het ontginnen van de strategische grondstof die informatie is.


KMO EN INFORMATIE: OPPORTUNITEITEN EN UITDAGINGEN

door Rik Donckels, K.U. Brussel; lid van het Directiecomité Cera Holding

Door de nieuwe informatietechnieken komt de intermediaire positie van de informatiespecialist in de verdrukking. Iedereen kan nu in principe de directe bronnen raadplegen. Maar het probleem verschuift naar de selectie van informatie en de beoordeling van de kwaliteit ervan. Voor de KMO’s lijken daar een aantal moeilijkheidsgraden bij te komen: tijdsgebrek, gebrek aan middelen en misschien ook de cultuur om informatie als grondstof te gebruiken. En toch stelt het informatieprobleem zich voor de KMO’s zeker zo groot als voor andere instellingen. Hoe kunnen documentalisten en informatie-intermediairs zich beter afstemmen op de KMO? En hoe kan de KMO beter gebruik maken van informatiebronnen en eventueel tussenpersonen?

Download (NL)


PAUZE


CREATIVITEIT IN HET INFORMATIEBEROEP

door Luc De Brabandere, Directeur van Paradigm, Afgevaardigde bestuurder van DELOITTE & TOUCHE

Het wordt steeds duidelijker dat de zichtbaarheid, de toegevoegde waarde en vooral het voortbestaan van de informatieafdeling wordt bepaald door de informatiespecialist die er werkt. Belangrijk daarbij is de houding die die informatiespecialist inneemt ten opzichte van klanten maar vooral ook ten opzichte van andere collega’s. Die attitudecomponent wordt de komende jaren dé belangrijkste kritische succesfactor van het informatiecentrum. Het omgaan met deze factor wordt voor veel informatiespecialisten en hun managers een belangrijke uitdaging. We lopen anders gevaar dat bijvoorbeeld door concurrentie vanuit andere beroepsgroepen, een veranderde informatieconsumptie van onze klanten of concurrentie van buiten af de rol van het informatiecentrum uitgespeeld raakt. In de lezing wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen, geven buitenstaanders hun mening over hoe zij aankijken tegen de attitude en het imago van de informatiespecialist. En er wordt geput uit de ervaringen die Reekx Advies hier in de praktijk heeft opgedaan.

Download (FR)


DEBAT

geleid door Jean Moulin, Directeur van de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI-DWTC)


LUNCH


NAMIDDAG


INFORMATIE: DE GRONDSTOF VAN EEN KMO

door Stéphane Harchies, Directeur-Generaal van EKLEKTiKA

EKLEKTiKA heeft zich bekwaamd in het integreren van informaticasystemen bij de KMO’s alsook in de infrastructuren «Messaging & Collaboration» van grotere ondernemingen. Het Internet is reeds jaren al even onmisbaar geworden als pakweg de telefoon. Misschien zelfs nog méér. Het is één van de rechtstreekse bindmiddelen met onze leveranciers, meestal uit de Verenigde Staten, dat abstractie maakt van (verre) afstanden. Het laat ons namelijk toe «on-line» te werken op hun logistieke systemen. Wij ontdekken de nieuwe produkten als het ware voordat hun marketing erbij betrokken wordt. Wij lossen de meest ingewikkelde problemen op door gebruik te maken van de «virtuele gemeenschappen». En wij houden bovendien onze meest actieve concurrenten in het oog.

Download (FR)


INTERNE COMMUNICATIE OPTIMALISEREN DANKZIJ HET INTRANET

door Els Maes, Webmaster, Artesia

Een korte beschrijving van de mogelijkheden van een intranet, de procedures die gebruikt worden en de voordelen die eraan verbonden zijn. Meteen wordt ook de link gelegd naar de gevolgen voor het Intranet wanneer een bedrijfsstructuur volledig wijzigt door o.a. overnames en fusies.

Download (NL)


PAUZE


HET DOCUMENTAIR INTRANET VAN UNION EUROPÉENNE DE RADIO-TÉLÉVISION

door Georges Leclercq, Informatie en Documentatie Verantwoordelijke, Union Européenne de Radio-Télévision

Welke plaats neemt de documentatie bij de activiteiten van de ERU in? Moeten meerdere activiteiten verschillende en uiteenlopende behoeften doen ontstaan? Hoe verzoent men de technische en organisatorische belasting met elkaar? Een reproductie van de «papieren» structuur of een structurele aanpassing van de beschikbare middelen? Is het mogelijk en redelijk alles te kunnen voorzien? Een interne gegevensbank of Internetbronnen? Welke is de respectievelijke plaats van communicatie-, opzoekings- en archiveringsactiviteiten?

Download (EN)


DEBAT

geleid door Ward Bosmans, Voorzitter van de Sectie Wetenschappelijke Bibliotheken, VVDAB


UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Marc Vandeur, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Marcel Van Den Heuvel, Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde – Antwerpen

Titel van het ingediende eindwerk: Centrale Discotheek Rotterdam – Een onderzoek m.b.t. cataloguspresentatie van geluidsdragers, catalografie van muziektitels en dienstverlening aan bibliotheken via MuziekWeb.


RECEPTIE