Inforum 1999 - Work locally, think globally: Europa, verscheidenheid aan ervaringen voor gemeenschappelijke bekwaamheden

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Programma

VOORMIDDAG

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Pierre Cockshaw, Hoofdconservator van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Evelyne Luctkens, voorzitter van ABD-BVD en Informatiedirecteur van het Shell Coordination Centre, België

Download (FR/NL)


INFORMATIE «PROFESSIONALS» IN EUROPA: GEAVANCEERDE ERVARINGEN

OVER “DE JEUGD” VAN ECIA (WERTID)

door Jean-Emile Humblet, Ere-Voorzitter van ABD-BVD; Honorary fellow de l’ ECIA

Download (FR)

HET HERSTRUCTUREREN VAN BEROEPSVERENIGINGEN

door Roger Bowes, Directeur-Generaal, ASLIB, Groot-Britannië

Aslib heeft zich als beroepsvereniging, dat tijdschriften i.v.m. het beroep ondersteunde, ontwikkeld tot een bedrijf dat tijdsgebonden en competitieve producten op de markt brengt die de beroepsverenigingen moet helpen zich aan te passen aan de noden van vandaag en morgen.

Download (EN)

BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA

door Paul Gabriele Weston, Bibliothecaris van de Apostolische Bibliotheek van het Vaticaan

De bibliotheek van het Vaticaan bezit een enorme collectie en houdt eraan deze op breedschalige en eenvoudige manier ter beschikking van geïnteresseerden te stellen. De actuele stand van zaken van de gebruikte technologieën alsook de toekomstige plannen voor verdere ontwikkelingen zullen aan bod komen.

Download (EN)


PAUZE


KWALITEIT EN REGULERING: KUNNEN ZE NOG WORDEN ONTZIEN ?

IMPLEMENTATIE VAN DE ISO 9000 STANDAARD IN BIBLIOTHEKEN EN INFORMATIEDIENSTEN

door Elisa Garcia-Morales, Generaal van het SEDIC; Socia Directora Inforarea, Spanje

Een werkgroep i.v.m. kwalitieitsbeheer werd gesticht in 1994. Zijn doel was het bestuderen en het promoten van kwalitieitsbeheer in bibliotheken en documentatiecentra. Sindsdien hebben specialisten terzake hun kennis desbetreffend kunnen opdrijven. Alhoewel, echte druk van de professionele wereld amper voelbaar is, daarvoor wordt kwaliteitsbeheer en de ISO 9000 norm te weinig toegepast. SEDIC heeft rencentelijk een gids uitgegeven dankzij dewelke professionelen hun kennis op het gebied van de ISO 9000 standaard kunnen verbeteren.

Download (FR)

DE HARMONISATIE VAN AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT IN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ. REGULERINGSPROJECT VAN 10 DECEMBER 1997 EN ACTIVITEITEN VAN DE DOCUMENTALISTEN.

door Michèle Lemu, jurist-documentalist, Compagnie de Saint-Gobain, Frankrijk

Wanneer de harmonisatie i.v.m. de bescherming van werken (onder andere op het internet) en de aanpassing i.v.m. de regulering van het auteursrecht alsook de aanverwante regulering in een data omgeving in beschouwing worden genomen, dan heeft bewuste tekst het over de respectievelijke belangen van auteurs, gebruikers van informatiediensten en netwerkoperatoren. De activiteiten van de Europese informatiespecialisten zal rechtstreeks worden geconfronteerd met de toepassing van deze tekst: zal het nog mogelijk zijn teksten van het internet te halen en deze nadien te publiceren zonder er rechten op te betalen? Het is overigens van essentieel belang de inhoud van dit project te kennen en het standpunt van de informatiespecialist terzake over te maken aan de lidstaten van de Europese Unie daar zij vóór 30 juni 2000 dit reguleringsproject in een wettekst zullen gieten.

Download (FR)


LUNCH


NAMIDDAG


KENNISBEHEER

DE ROL VAN DE BEDRIJFSBIBLIOTHEEK IN HET KENNISBEHEER PROCES

door Margareta Nelke, Directeur van de Tetra Pak’s Research Intelligence Library, Zweden

Investeren in «extra-muros» informatie is heel heilzaam voor een bedrijf. Alhoewel deze waardevolle informatie niet altijd op de meest systematische en efficiënte manier wordt beheerd. Een strategie voor het beheren van externe informatie wordt uitgestippeld alsook de rol die de bedrijfsbibliotheek moet spelen in het kennisbeheer proces wordt beschreven.

Download (EN)

HET OVERSCHAKELEN VAN INFORMATIEBEHEER NAAR KENNISBEHEER BIJ KMO’S

door Maria Joaquina Barrulas, Directeur van het CITI, Centre for Technical Information for Industry and Researcher of INETI, Coordinator van het Portugese MIDAS netwerk, Portugal

KMO’s hebben heel laat geïntegreerde strategieën i.v.m. informatiebeheer toegepast. Wanneer men het heeft over het begrip «informatiebeheer», wordt door velen gerefereerd naar IT beheer, wat er op neer komt dat de dimensie «informatie inhoud» onderschat wordt. Het moet nu stilletjes aan duidelijk geworden zijn voor de KMO’s dat kennis hun meest waardevolle troef is en dit dank zij de beschikbaarheid van de internet technologiën en hun groeiende toepassingen om intranets tot stand te brengen. De rol die bedrijfsbibliothecarissen en documentalisten dagelijks in te vullen hebben alsook de toekomstige ontwikkelingen zullen toegelicht worden.

Download (EN)


PAUZE


ELECTRONISCHE INFORMATIE

DE MARKTSITUATIE VAN DE DE ELECTRONISCHE INFORMATIEDIENSTEN IN 17 EUROPESE LANDEN OP ECONOMISCH GEBIED IN 1997 (MET PROGNOSES VOOR 1998)

door Sabine Graumann, Directeur van de Informatie en Documentatie Divisie van Infratest Burke GmbH & Co, München, Duitsland

Deze uiteenzetting zal de belangrijkste resultaten van een studie, uitgevoerd in het jaar 1997 voor de Europese Commissie, samenvatten en uitleggen. Deze studie betrachtte een zo compleet mogelijk overzicht te geven wat grootte, structuur en dynamiek van de verschillende electronische informatiemarkten op Europees peil betrof zowel aan de kant van de vraag als van het aanbod. Tekortkomingen en onregelmatigheden in vraag en aanbod alsook nieuwe en waarschijnlijk succesvolle acties zullen worden overlopen. De landen betrokken bij dit project zijn de volgende: Groot-Britannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, België, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Luxemburg, Griekenland, Ierland en Ijsland.

THE GERMAN MARKET FOR ELECTRONIC INFORMATION SERVICES 1997 WITH SPECIAL EMPHASIS ON ITS RELEVANCE FOR EUROPEAN MARKET DEVELOPMENT

door Willi Bredemeier, Institute for Information Economics, Duitsland

Download (EN)

ELEKTRONISCHE INFORMATIEDIENSTEN: WAAR STAAT BELGIË, WAAR STAAT EUROPA?

door Toon Lowette, GRID Consultancy, België

Voor de tweede keer geeft een studie van de Europese Unie en de lidstaten een uniek zicht op de sector van de electronische informatiediensten: vraag, aanbod, sterkten, zwakten, toekomstperspectieven. Toon Lowette (Grid Consultancy) licht de Belgische resultaten toe.

Download (NL)


UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Marc Vandeur, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Guy Delsaut, Gradué en bibliothéconomie et documentation, Bruxelles – IESSID

Titel van het ingediende eindwerk: La presse quotidienne sur Internet. Analyse comparative des sites belges et des principaux sites étrangers.

RECEPTIE