Bladen voor Documentatie 2021/1 (maart 2021)

Woord vooraf

Na een jaar vol omwentelingen op alle fronten, proberen we beetje bij beetje terug te keren naar de “normaliteit”. Met het oog hierop bieden wij u een eerste nummer van de Bladen 2021 aan, dat artikelen bevat die al enige tijd in de “pijplijn” zitten. U vindt er ook een eerbetoon aan onze overleden collega Dominique Vanpée, die ons veel te vroeg heeft verlaten.

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om aan te kondigen dat na een paar jaar – durf ik te zeggen goede en trouwe dienst? – ik draag de coördinatie nu over aan onze gewaardeerde collega Guy Delsaut, voormalig voorzitter van de ABD-BVD en vertrouwd met de rol van coördinator, aangezien hij die reeds goed heeft uitgeoefend voordat hij de leiding van onze vereniging op zich nam. Het kwartaal is dus in goede handen.

Wat mij betreft, neem ik een stapje terug, om me aan andere projecten te wijden. Ik zal echter beschikbaar blijven voor het occasioneel nalezen van artikels, of andere kleine diensten aan de ABD-BVD wanneer mijn hulp wordt ingeroepen.

Rest mij u een goede lezing toe te wensen en tot ziens!

Samuel PIRET
Hoofdredacteur

 

Stronger Together
Gemeenschappelijke bibliotheekaankopen met federale instellingen – proefproject JSTOR

Astrid DE SPIEGELAERE, Verantwoordelijke secretariaat van de hedendaagse verzamelingen, KBR

Het merendeel van de federale instellingen verwerft in meer of mindere mate publicaties ter ondersteuning van hun werking of voor onderzoek. KBR onderzocht hoe de instellingen kunnen samenwerken om deze elektronische of papieren informatie samen aan te kopen. Dit resulteerde in een eerste proefproject voor de gemeenschappelijke aanschaf van een databank in de humane en sociale wetenschappen in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (KMMA) en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). Tijdens het Inforum van 2019 “Stronger together” door ABD-BVD, werden de eerste projecten van deze gemeenschappelijke opdrachten voorgesteld. De weg ligt nu open voor verdere gemeenschappelijke aankopen, maar hoe kan dit georganiseerd

 

La norme RiC (Records in Contexts) : fondements, applications et enjeux pour la pratique archivistique

Siham ALAOUI, Candidate au doctorat, auxiliaire d’enseignement et de recherche en archivistique, département des sciences historiques, Université Laval

De digitale technologie heeft dramatische veranderingen teweeggebracht in de archivistische praktijk. Archieven, in de digitale documentaire omgeving, moeten worden beschreven op een wijze die hun authenticiteit, betrouwbaarheid, integriteit en nauwkeurigheid waarborgt. In die zin is de “Records in Contexts”-norm voorgesteld door de Internationale Archiefraad om, rekening houdend met de bijzonderheden van Linked data en ontologieën, de nadruk te leggen op beschrijvende metadata die de context documenteren waarin archiefdocumenten worden gecreëerd en bewaard. Archiefstukken kunnen nu in verband worden gebracht met hun producenten, de activiteiten waarop zij betrekking hebben en de instellingen die ze bewaren. Dit artikel beschrijft deze norm, bespreekt de mogelijke toepassingen ervan en belicht de problemen.

 

Du nouveau en documentation juridique

Anne-Catherine DEMEULDER, Information Officer, Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

Het artikel lijst een aantal hulpbronnen op die recent gratis beschikbaar gemaakt zijn of vernieuwd werden, en die de juridische opzoekingen van ieder zullen vergemakkelijken. Het artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in Journal des Tribunaux, op 23 januari 2021. De auteur bedankt het redactiecomité voor de toelating om het hier te reproduceren.

 

Dominique Vanpée
Portrait d’un collègue passionné et d’un ami attachant

Guy DELSAUT
Avec la collaboration de Christopher BOON, Benoît COLLET, Jacques HENRARD, Paul HEYVAERT, Simone JÉRÔME, Toon LOWETTE, Évelyne LUCTKENS, Vincent MAES, Samuel PIRET, Françoise ROSSION, Arnaud SEEUWS et Chantal STANESCU

Dominique Vanpée
Portret van een gepassioneerde collega en een innemende vriend

Guy DELSAUT
Met de medewerking van Christopher BOON, Benoît COLLET, Jacques HENRARD, Paul HEYVAERT, Simone JÉRÔME, Toon LOWETTE, Évelyne LUCTKENS, Vincent MAES, Samuel PIRET, Françoise ROSSION, Arnaud SEEUWS en Chantal STANESCU

Dominique Vanpée is op 3 november laatstleden op 57-jarige leeftijd overleden. Zijn oud-collega’s van de ABD-BVD herdenken hem, zijn werk voor de vereniging, en zijn buitengewone persoonlijkheid. In anekdotes schetsen ze de collega, vakgenoot en vriend die van hen is heengegaan. Ruim 20 jaar drukte Dominique zijn stempel op onze vereniging en liet hij indruk na op ieder die hij ontmoette. Dit portret tekenden zijn collega’s bij het ABD-BVD, hoewel zijn leven uiteraard gevuld was met nog tal van andere samenwerkingen.