Bladen voor Documentatie 2021/2 (juni 2021)

Woord vooraf

De zomer staat voor de deur! Hoewel we het licht beginnen te zien aan het einde van de tunnel, of dat toch minstens hopen, zal deze vakantieperiode nog niet helemaal normaal verlopen. We moeten ons aanpassen aan de medische situatie en ons netjes gedragen in bepaalde landen of op bepaalde evenementen, of die volledig aan ons voorbij laten gaan. Ons aanpassen moeten we de laatste tijd wel vaker! Al meer dan een jaar moeten we onze manier van leven, relaties onderhouden, ontspannen, werken, enzovoort aan de lopende band bijstellen.

Ook bij de ABD-BVD hebben we ons moeten aanpassen. In maart organiseerden we onze Algemene vergadering voor het eerst digitaal. We moesten een oplossing zoeken voor de problemen die dat met zich meebracht, met name bij anonieme stemmingen en bij het gebruik van volmachten. Tijdens die algemene vergadering hebben we zes nieuwe leden verwelkomd in onze Raad van bestuur. Tot op heden hebben de meesten onder ons hen nog niet “in het echt” ontmoet.

Ook het Inforum werd georganiseerd als webinar. Hoewel het evenement voor de eerste keer geen dienst deed als ontmoetingsplek, werd het toch een interessante en afwisselende dag over zich goed voelen op het werk. Daar komen we in de volgende editie uitgebreid op terug. Ook de Doc’Moments gingen de digitale toer op, ondertussen al meer dan een jaar. De toekomst zal uitwijzen of we de hybride formule behouden, waardoor iedereen van Aarlen tot Oostende, in binnen- of buitenland zou kunnen deelnemen zonder zich te moeten verplaatsen.

De Bladen voor documentatie behoefden geen wijziging. Los van de gezondheidscrisis zullen we ook nadenken over de aanpak en over ons redactiebeleid, met name om de interesse van alle informatie- en documentatieprofessionals te wekken. Bezorg ons zeker uw ideeën en suggesties, en laat ons weten wat u leuk en minder leuk vindt aan de Bladen.

De teams van de ABD-BVD en van de Bladen voor documentatie wensen u een prachtige zomer toe en zien u graag terug bij de herneming.

Guy DELSAUT
Hoofdredacteur

L’infodoc en Belgique
Baromètre emploi 2020

Anne-Catherine DEMEULDER, Administratrice, Association Belge de Documentation (ABD-BVD)

 

De Belgische informatie- en documentatiesector
Arbeidsbarometer 2020

Anne-Catherine DEMEULDER, Bestuurster, Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD)

Dit artikel tracht een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te schetsen van de situatie op de arbeidsmarkt in de informatie- en documentatiesector in België. Daartoe voeren we hier een analyse uit op de vacatures die tussen 1 januari en 31 december 2020 op de website van de ABD-BVD werden geplaatst. De publicatie van die analyse werd mogelijk gemaakt dankzij het werk van onze vereniging en dankzij de vacatures die de werkgevers ons bezorgden. Suggesties met betrekking tot toekomstige publicaties zijn steeds welkom via het contactformulier dat u terugvindt op de website van de ABD-BVD.

 

Le Portail des Arts de la Marionnette (1re partie)
Modélisation d’un domaine culturel et mise en pratique dans PMB, retour d’expérience

Raphaèle FLEURY, Directrice de la recherche et de l’innovation, Institut International de la Marionnette
Florent TÉTART, Directeur de l’innovation, PMB Services

Dit is het eerste in een reeks artikelen die worden opgesteld in samenwerking met de projectleider van het Portail des Arts de la Marionnette en het hoofd van de dienst innovatie van de dienstverlener PMB Services. Het tracht lessen te trekken uit de online verwerking van een stel heterogene gegevens (bibliotheekcatalogussen, gedigitaliseerde voorwerpen en documenten en de bijhorende metagegevens, onderzoeksgegevens) die werden opgesteld door een consortium dat momenteel bestaat uit 27 instellingen en sinds 2009 wordt gecoördineerd door het Institut International de la Marionnette in Frankrijk. De verwerking gebeurt via het opensourcesoftwarepakket PMB, op basis van een semantisch model dat werd geïnspireerd door FRBRoo en SKOS. Dit eerste artikel legt bloot waarom bepaalde modellen werden weerhouden en welke methodologie het projectteam volgde om dit culturele domein in een model te gieten.

 

De bouwstenen van een duurzaam digitaal archief volgens meemoo

Nico VERPLANCKE, Directeur, meemoo, Vlaams instituut voor het archief

Bij meemoo, Vlaams instituut voor het archief, zetten we samen met organisaties in cultuur, media en overheid onze schouders onder de zorg voor het beeld en geluid in de Vlaamse archieven. Dat doen we door het archiefmateriaal van meer dan 160 organisaties digitaal veilig te stellen én het toegankelijk en bruikbaar te maken. Via onze interactieplatformen brengen we dit materiaal tot bij het grote publiek en stimuleren we creatief hergebruik. De expertise die we opdoen door onze samenwerkingen en projecten gebruiken we om organisaties en kunstenaars te ondersteunen bij hun digitale erfgoedwerking. Ze kunnen bovendien beroep doen op onze tools en kennisplatformen én onze dienstverlening rond loketvragen. Zo brengen we samen het verleden tot leven en maken we het klaar voor morgen.

Verslag

Avez-vous essayé l’ignorance ? Les défis du knowledge management aujourd’hui
Réunion du groupe de contact FNRS « Analyse critique et amélioration de la qualité de l’information numérique »

Verslag van Flore DE LA PAZ