Bladen voor Documentatie 2019/4 (december 2019)

 

Woord vooraf

Aansluitend op het lijvige dossier gewijd aan de wereld van het schouwspel houdt u nu een iets frivoler nummer van de Bladen voor Documentatie in uw handen, kwestie van het jaar 2019 lichtvoetig af te sluiten.

Vooreerst geeft Christopher Boon ons een gedetailleerde uitleg over een belangrijk instrument voor juridische opzoekingen: het Algemeen repertorium van Belgische wetgeving. Met zeventien jaar ervaring in het opzoeken van juridische informatie op het Brusselse kabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, stelde Christopher dit waardevolle instrument voor tijdens het voorlaatste jaarlijkse colloquium van onze zustervereniging Archief- en Bibliotheekwezen in België.

Vervolgens geven we het woord aan Laurence Maroye, die in mei de ABD-BVD-Prijs in de wacht sleepte voor haar thesis in de richting Informatie- en Communicatiewetenschappen aan de ULB. Daarin schetst ze een overzicht van de opportuniteiten en de risico’s van het gebruik van normatieve teksten in het documentenbeheer in het kader van de Digital Act. De schrijfster, die tevens voorzitster is van het Belgische spiegelcomité voor ISO TC46/SC11, deelt hier haar (zo geeft ze zelf toe) ongezonde passie voor de normen met ons.

We herinneren eraan dat de ABD-BVD-Prijs wordt toegekend aan een uniek eindwerk. De kandidaturen voor de prijs van 2020 kunnen worden ingediend tot 6 januari 2020. Alle modaliteiten hiervoor zijn terug te vinden op onze website. De laureaat wordt gekozen tijdens het Inforum dat plaatsvindt op donderdag 14 mei 2020. Dit Inforum zal opnieuw plaatsvinden op zijn ‘historische’ locatie, in KBR. Deze zalen zijn opnieuw toegankelijk na een jaar van werkzaamheden. De ABD-BVD zet zich trouwens op één lijn met deze renovaties en biedt u een volledige dag in het teken van het welzijn op het werk voor de informatie- en communicatieberoepen aan. Het programma volgt nog!

We sluiten dit nummer af met de gebruikelijke rubrieken ‘Blik op de pers’ en ‘Nieuwe publicaties’ en ook twee boekbespekingen over marketing in het bibliotheekwezen en geïntegreerd documentenbeheer.

De voltallige Raad van Bestuur van de ABD-BVD en het team van Bladen voor Documentatie wenst u prettige feestdagen en het beste voor het nieuwe jaar toe.

Veel leesplezier,

Nadège ISBERGUE

Le Répertoire général de la jurisprudence belge, un instrument de recherche documentaire juridique ancien, mais toujours utile

Christopher BOON, documentaliste juridique

De rechtsspraak bestaat uit de beslissingen genomen door de jurisdicties die belast zijn met het beslechten van de conflicten die hen worden voorgelegd. Sommige jurisdicties publiceren hun arresten systematisch, maar de volledige Belgische rechtsspraak kan nooit integraal gepubliceerd worden. Slechts een fractie ervan wordt openbaar gemaakt: het inventariseren, selecteren en signaleren van belangrijke beslissingen gebeurt meestal door de juridische tijdschriften.

Voor hun opzoekingswerk moeten juristen dus meerdere bronnen raadplegen. Het is evenwel niet altijd gemakkelijk om met indexen en inhoudstafels van verschillende tijdschriften, bovendien over verschillende jaren heen, te werken. Er bestaan instrumenten die de toegang tot de relevante beslissingen vergemakkelijken: de repertoria van de rechtsspraak. Een van die grote repertoria, het Algemeen repertorium van Belgische wetgeving, dat voor het eerst verschenen is in 1882, bevat een inventaris van de rechtsspraak gepubliceerd in de belangrijkste juridische tijdschriften sinds 1814. Deze inventarisatie van de gepubliceerde rechtsspraak is voortgezet tot in 1975.

Dit opzoekingsinstrument is vandaag nog steeds een belangrijke bron, zowel voor juristen als voor onderzoekers, en blijft om meer dan één reden onvermijdelijk.

Download (FR)

Digital act : la loi sur l’archivage électronique Retour sur l’emploi des normes internationales pour l’archivage électronique qualifié

Laurence MAROYE, Gestionnaire de l’information et déléguée à la protection des données

Op 29 maart 2019 werd het uitvoeringsbesluit van de wet van 21 juli 2016, of de Digital Act, gepubliceerd, tot uitvoering en vervollediging van de eIDAS-verordening over vertrouwensdiensten, waaronder de elektronische handtekening en tijdstempel, en tot concretisering van de ministeriële wil om de digitale economie aan te moedigen. Het besluit in kwestie besteedt extra aandacht aan de normen en standaards om organisaties een leidraad te geven met het oog op conformiteit op het vlak van elektronische archivering. In dit artikel worden de opportuniteiten en de risico’s uiteengezet van het gebruik van normatieve teksten van het documentenbeheer van de ISO met name. Hiervoor wordt teruggegaan naar het normalisatieproces als element dat impact heeft op dergelijke praktijken. 

Download (FR)

Download het volledige nummer