Bladen voor Documentatie 2021/4 (december 2021)

Woord vooraf

Beste lezers, met enige vertraging ontvangt u van ons het laatste nummer van 2021.

Bladen voor Documentatie sluit een cyclus van vier kwartaalbladen af met het reilen en zeilen van onze vereniging en onze beroepen. Zonder onderbreking. Op onze website vindt u alle beknopte overzichten terug en na een jaar zijn de teksten vrij toegankelijk.

Dit nummer 2021/4 getuigt van de verscheidenheid aan onderwerpen die wij behandelen. Eerst en vooral een artikel van Benjamin Janssens, winnaar van de ABD-BVD Prijs 2021, Analyse critique de l’évolution de l’EAD et de son implémentation via les logiciels AtoM et ArchivesSpace; hij geeft ons een samenvatting van zijn artikel over de ontwikkeling van de communicatiestandaarden van de archiefinventarissen. In haar artikel Une exposition sur la scénographie belge au XXe siècle zet Dominique Dewind haar standpunt
uiteen en geeft zij feedback over de valorisatie van archiefdocumenten vanuit de tentoonstelling die
zij heeft voorbereid en waarvan zij medeorganisator is. Ingrid Kokelenberg brengt verslag uit van de editie 2021 van Informatie aan Zee, het tweejaarlijks event van de VVBAD, onze zustervereniging, dat traditioneel georganiseerd wordt in Oostende. Anne-Catherine Demeulder brengt verslag uit van een vergadering georganiseerd door de Federatie Wallonië-Brussel aangaande de analyse van de cluster “Informatie en Communicatie”; kortom, het is een verslag opgesteld door een groep experten over het hoger onderwijs dat onze beroepen aanleert. Christopher Boon stelt ons de rubriek Een blik op de pers voor.

Ook dit jaar hebben wij door de pandemie onze activiteiten moeten aanpassen. De website van de vereniging blijft een belangrijk bindmiddel tussen ons; zo zijn bijvoorbeeld in één jaar tijd meer dan 500 jobaanbiedingen gepubliceerd! Onze cyclus van conferenties van Doc’Moments
is blijven doorgaan, weliswaar via videoconferentie maar wij hopen dat dit binnenkort opnieuw fysiek zal kunnen! In mei jl. werd onze jaarlijkse vergadering Inforum eveneens digitaal georganiseerd. Behoudens nieuwe sluitingsmaatregelen gaat Inforum 2022 fysiek  georganiseerd worden. Reserveer alvast de datum: donderdag 19 mei in KBR. Het thema is informatiebeheer in de hybride
wereld.

Het ganse team van ABD-BVD en van Bladen voor Documentatie wenst u een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid in 2022!

Alain REISENFELD
Hoofdredacteur

 

Analyse critique de l’évolution de l’EAD et de son implémentation via les logiciels AtoM et ArchivesSpace

Benjamin JANSSENS, Lauréat du Prix ABD-BVD 2021

In 1998 is de Encoded Archival Description (EAD) eindelijk beschikbaar voor het grote publiek. Het is het moeizame hoogtepunt van dertig jaar reflectie en rationalisatie onder Amerikaanse archivarissen. Deze communicatiestandaard heeft als doel inventarissen van archieven te publiceren, te delen en op het web weer te geven. Bijkomend heeft EAD de ambitie om een revolutie teweeg te brengen in het beroep van archivaris door deze definitief in het grote digitale bad onder te dompelen. Meer dan twintig jaar na de release blijkt de realisatie van die ambitie jammer genoeg nog altijd een utopie. EAD is duur, moeilijk te beheersen en zelfs een bron van fouten en misverstanden. Er zijn nochtans al tientallen softwareprogramma’s ontwikkeld om de defecten te verhelpen. Onder hen twee open source toppers: AtoM en ArchivesSpace. Het gebruik ervan in de Belgische archiefpraktijk blijkt echter niet altijd zo even eenvoudig als gehoopt.

 

Une exposition sur la scénographie belge du XXe siècle
Réflexions et retour d’expérience sur la valorisation de documents d’archives

Dominique DEWIND, Attachée scientifique recherche et rayonnement, Archives & Musée de la Littérature Bruxelles

Dit artikel heeft als doel een aantal bedenkingen te delen rond het belang van de archivaris in het valoriseren van documentaire collecties. De gemaakte reflecties zijn gebaseerd op een opgedane ervaring tijdens de voorbereiding van een tentoonstelling van archiefstukken over de Belgische scenografie in de twintigste eeuw. Welke documenten selecteren je het beste? Kies je voor een bloemlezing van de mooiste documenten of is het beter om de rode draad tussen de verschillende documenten aan te tonen? Kan je archiefstukken zoals schetsen en kladjes weergeven als prachtig ingelijste iconen? Is de documentalist voldoende opgeleid in het ontwerpen van tentoonstellingen of zelfs in het valoriseren van archieven?

 

Verslag

Informatie aan Zee 2021 : 100 jaar verbinden

Verslag van Ingrid KOKELENBERG

 

Verslag

Analyse transversale du cluster “Information et Communication”
Focus sur les bacheliers professionnalisants : Bibliothécaire-Documentaliste, Communication et Écriture multimédia

Verslag van Anne-Catherine DEMEULDER