September 2022: Een nieuwe kijk op monitoring

Hoe zullen de monitoringpraktijken op sociale netwerken evolueren?

Carole Tisserand-Barthole Hoofdredacteur van de tijdschriften Bases et Netsources voor Franstalige professionals op het gebied van informatie en toezicht.

Na haar studies literatuurwetenschappen en haar licentiaatsdiploma informatica aan het ENSSIB in Lyon, trad Carole Tisserand-Barthole in 2008 in dienst bij het bureau voor economische informatie FLA Consultants als onderzoeks- en toezichtmedewerker. Vanaf dan leverde ze regelmatig bijdragen aan de tijdschriften Bases et Netsources. (https://www.bases-netsources.com/)

Of het nu gaat om strategische, concurrentie-, bedrijfs- of zelfs wetenschappelijke en innovatiemonitoring, sociale netwerken zijn essentiële bronnen geworden. De integratie van deze monitoringinstrumenten in opvolgingsprocessen is echter complex door de aard van hun inhoud, het gebrek aan wisselwerking met externe instrumenten en de beperkte zoek- en controlefunctionaliteiten.

Welke oplossingen en methodes zijn er vandaag al voor het monitoren van sociale netwerken? Hoe zal dit alles de komende jaren evolueren: zal het eenvoudiger worden om ze in de opvolgings- en analyseprocessen te integreren of juist complexer? En zullen ze nog steeds even interessant zijn voor de professionele opvolging?

Presentatie door Carole Tisserand-Barthole
Download (FR)

Het ontwerpen van een effectieve sourcing strategy voor de monitoring

Michèle Orban, Trainer en coach in bedrijfsinformatie

In haar rol als juridisch monitor en consultant heeft Michèle Orban in 2013 Veille @ttitude opgericht om bedrijven en particulieren te helpen bij het ontwerpen van een geautomatiseerd systeem voor informatiebewaking, aangepast aan hun behoeften. Gevoelig voor de gevolgen van infobesitas, omschrijft zij zichzelf graag als informatiediëtiste en hanteert ze een reflectieve benadering van het hedendaagse informatiegedrag. Bijkomend is zij eveneens docent aan de hogescholen ICHEC-ISFSC en Bruxelles-Brabant.

De keuze van de bronnen is de basis van elk monitoringsysteem. Het bepaalt de kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde resultaten. Het is dus van essentieel belang om stil te staan bij een doeltreffende sourcing strategy; afgestemd op de behoeften. Naar welke informatie zijn we op zoek? Hoe bepalen we de mix van bronnen en zorgen we ervoor dat deze de noodzakelijke informatieperimeter dekt? Welke technieken kunnen we gebruiken om nieuwe bronnen te ontdekken? Is het mogelijk om een oogje in het zeil te houden zonder te verdrinken in de hoeveelheid aan mogelijke bronnen? Hoe kan collectieve intelligentie worden ingezet? Deze en andere vragen vormen de leidraad tijdens de uiteenzetting.

Presentatie door Michèle Orban
Download (FR)