Inforum 2005 - Informatiesystemen. Fictie en werkelijkheid

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Programma

VOORMIDDAG

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Willy Vanderpijpen, departementshoofd van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Philippe Laurent, voorzitter van ABD-BVD


ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT, HYPE OF WERKELIJKHEID?

door Peter Hinssen, Business Consultancy, Amplexor

Alhoewel het bedrijfsleven heel positief staat tegenover het “Enterprise content management” stellen de informatiedeskundigen zich vragen hieromtrent. Gaat het hier echt om nieuwe paradigma’s of betreft het hier het zoveelste falen van de hun zo vertrouwde informatiesystemen? Hebben zij uiteraard een functie te vervullen? Welke competenties kunnen zij laten gelden? Peter Hinssen geeft antwoord op al deze vragen en onderzoekt voor ons de talrijke facetten van ECM zodat wij een duidelijker begrip krijgen van wat zich achter deze generische term schuilhoudt.


SELECTIE EN EVALUATIE VAN INFORMATIESYSTEMEN

door Vincent Maes, Business Consultant, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

Hoe zouden wij er in slagen onze klanten tevreden te stellen zonder informatiesystemen? Het perfecte systeem bestaat gewoon niet, daarom komt het er op neer het minst slechte te kiezen via selectie en evaluatie. Op basis van proefondervindelijk onderzoek met meerdere projecten werd een procedure opgesteld die het mogelijk maakt de praktische informatie ter beschikking te stellen van geïnteresseerden.

Download (FR)


PAUZE


DEBAT

geleid door Marcel Roofthoofd, voorzitter BELAIIM


UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Aude Alexandre, DES en Sciences et Technologies de l’Information – Université libre de Bruxelles – Section Infodoc

Titel van het ingediende eindwerk: Évaluation des apports d’une ontologie au niveau de l’exploitation et de l’organisation de la connaissance, comparaison avec les possibilités d’un thesaurus.


LUNCH


NAMIDDAG


INFORMATIETALEN : NIEUWE TRENDS

door Ron Davies, zelfstandig raadgever-expert

De recente toepassingen in informatiebeheer, de wereldwijde verbreiding van de informatiemaatschappij, het omvangrijke gamma hulpmiddelen op het internet en het streven naar het ontwerpen van een semantisch web: al deze ontwikkelingen brachten nieuwe behoeften teweeg en hebben de situatie van de informatietalen sterk beïnvloed. Nieuwe instrumenten werden gecreëerd zoals de taxonomieën en de ontologieën. De intervenant zal ons uitleggen welke invloeden deze trends hebben gehad op de ontwikkelingsof aanpassingsactiviteiten van nationale en internationale normen.

Download (FR)


THESAURI, ONTOTHESAURI, HUN OPBOUW, ONDERHOUD EN AANWENDING

door Fernand Vandamme, The Babbage Institute for Knowledge- and Information Technology (BIKIT)

Een overzicht zal gegeven worden over de nieuwe ontwikkeling i.v.m. content management gebaseerd op thesauri en ontothesauri benaderingen. De nadruk zal gelegd worden op de impact hiervan kwa opbouw, onderhoud en aanwending aan de hand van enkele demonstraties in vivo.

Download (EN)


PAUZE


EUROVOC, MEERTALIGE THESAURUS : ONDERHOUD EN PRAKTISCHE ASPECTEN

door Isabelle Gautier, Onderhoudscomité Eurovoc, Europees Parlement

Eurovoc, de meertalige thesaurus ontwikkeld door het Europees Parlement wordt heden ten dage méér en méér gewaardeerd als documentair hulpmiddel. De uiteenzetting geeft een overzicht van de thesaurus, maar eveneens van bijzonderheden, onderhoud en dagelijks gebruik in de bibliotheek van het Europees Parlement.

Download (FR)


DEBAT

geleid door Corentin Roulin, Retail Business Information Manager, De Post


RECEPTIE