Inforum 2004 - Competentie: een must voor professionalisme

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Programma

VOORMIDDAG

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Willy Vanderpijpen, departementshoofd van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Philippe Laurent, voorzitter van ABD-BVD


ZIN EN ONZIN VAN COMPETENTIEMANAGEMENT

door Dick De Bie, onderwijskundig adviseur en publicist, BDF Adviesgroep, Nederland

Vanwaar die aandacht voor competenties? – Wat zijn competenties nu precies? Wat is de zin en de onzin ervan? – Wat kunnen competenties betekenen voor het beroepsonderwijs? – Wat zijn de praktische consequenties van competenties voor het leren en onderwijzen (met voorbeelden uit de opleiding voor informatiespecialist en documentalist).

Download (NL)


COMPETENTIEBEHEER, -ONTWIKKELING EN -EVALUATIE

door Monique Watelet en Elisabeth De Vos, business consultants, Mercuri Urval

Mensen vormen nog steeds het basiskapitaal van een onderneming of organisatie. Menselijk kapitaal is het enige dat resultaten genereert. De laatste 30 jaar heeft Mercuri Urval honderdduizenden kandidaten geëvalueerd naar een specifieke functie of met het oog op een ondernemings- of organisatie-ontplooiing. De sprekers hebben het over de expertise die Mercuri Urval heeft opgebouwd in het kader van de evaluatie, het competentiebeheer en -ontwikkeling en dit zowel naar functies als naar individuen.


PAUZE


DEBAT

geleid door Dirk De Beukelaer, information center manager, Agfa-Gevaert


UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Bruno Vermeeren, Universiteit Antwerpen – Informatie- & Bibliotheekwetenschap

Titel van het ingediende eindwerk: De constructie van een geïntegreerde thesaurus voor gebruik in een vrije-tekstomgeving.

LUNCH


NAMIDDAG


DE BEROEPSCOMPETENTIEPROFIELEN IN DE SECTOR INFORMATIEVOORZIENINGEN

door Anne Roose en Leen Verachtert, medewerkers beroepsprofielenwerking, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

Sinds 1997 ontwikkelt de SERV beroepscompetentieprofielen, sedert 2000 ook beroepenstructuren. Dit gebeurt volgens een wetenschappelijk ontwikkelde methode en volgens een samenwerkingsakkoord met de sectorale sociale partners en opleidingsfondsen, soms ook met de sectorcommissies van de SERV en de beroepsverenigingen. Ook voor de sector informatievoorzieningen werden in 2002 en 2003 een beroepenstructuur en een viertal beroepsprofielen ontwikkeld. Aan de hand van de methodiek voor het opstellen van beroepsprofielen wordt dit aan u voorgesteld.

Download (NL)


INFORMATIE- EN DOCUMENTATIEWERKERS IN SPANJE: DE MOGELIJKHEDEN VAN HET EUROPEES SYSTEEM CERTIDOC

door Carlos Miguel Tejada Artigas, lid van het directiecomité SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información Científica), vertegenwoordiger binnen het CERTIDOC-project, Spanje

Het SEDIC is in Spanje een van de hoofdrolspelers binnen zijn domein. Sinds 1997 levert zijn gespecialiseerde afdeling certificaten af aan de belangstellenden uit de informatiesector.
De uiteenzetting geeft eerst een beknopt inzicht van de evaluatieprocedure om de bekwaamheid van de kandidaten na te gaan (reglementeringen, barema’s, basiskennis, certificatie-organismen etc.). Vervolgens gaat de spreker in op de werking van SEDIC en zijn tijdens de voorbije zes jaar opgedane ervaring, dit aan de hand van de uitgereikte certificaten, het profiel van de aanvragers, het niveau van de certificaataanvraag e.d.m. Tot slot worden de verwachtingen van SEDIC aangaande het Europese project CERTIDOC uitgelegd.

Download (FR)


PAUZE


ICT EN DE ONTWIKKELINGEN BINNEN DE INFORMATIESECTOR

door Marc Zune, onderzoeker, LENTIC (Laboratoire d’Etudes sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, ULg)

Sinds enkele jaren heeft ICT de klassieke informatiesector volledig veranderd. De sector van de uitgeverijen en van de documentatieleveranciers en -behandelaars ondergingen hiervan sterke invloeden. ICT brengt meer kennis, competentie en professionalisme waar dit vroeger eerder als statisch werd aanzien. ICT beïnvloedt de arbeidsmarkt en brengt tal van voordelen voor de organisatie. De spreker gaat vooral in op het ontstaan van een nieuwe beroepslogica en wat de evoluties teweeg brengen.

Download (FR)


DEBAT

geleid door Jean-Michel Rauzier, editor, Le Documentaliste


RECEPTIE