Inforum 2002 - Elektronisch of traditioneel publiceren: waar is het (informatie)probleem?

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Programma

VOORMIDDAG

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Willy Vanderpijpen, departementshoofd van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Evelyne Luctkens, Voorzitter van de ECIA en Verantwoordelijke Administratie, Informatie en public relations, Shell Coordination Centre

Download (FR/NL)


LUC PIRE ÉLECTRONIQUE, EEN NIEUW UITGEVERSBEDRIJF VOOR EEN NIEUWE MANIER VAN LEZEN

door Luc Pire, Gedelegeerd-Bestuurder van Tournesol Conseils S.A. – Luc Pire Électronique

Luc Pire Électronique, het Departement voor Digitale Publicatie van de Uitgeverij Luc Pire bestaat sinds februari 2001 en stelt momenteel 25 digitale boeken, 5 wekelijkse reeksen, een interactieve site en talrijke projecten voor. Na dit proefondervindelijk jaar kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
– de financiële neerslag is te verwaarlozen;
– het verkeer is omvangrijk;
– het succes met betrekking tot de media is belangrijk;
– vele nieuwe partners betoonden interesse voor deze activiteit.
Het onderzoek i.v.m. dit domein van de uitgeverij zal zich via de volgende criteria voortzetten:
– het synergisme onderling de uitgevers;
– de communicatie naar het grote publiek toe;
– het kosteloze van de voorgestelde diensten.

Download (FR)


HET E-DEPOT: DIGITALE ARCHIVERING EN DE BOUW VAN HET DEPOT VAN NEDERLANDSE ELEKTRONISCHE PUBLICATIES

door Trudi Noordermeer, Hoofd Nederlandse Bibliografie, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, Nederland

In 1996 breidde de Koninklijke Bibliotheek, Nationale Bibliotheek van Nederland, de selectiecriteria voor de nationale bibliografie en het daarbijbehorende depot uit met elektronische publicaties. Sindsdien zijn onderzoeksprojecten uitgevoerd met betrekking tot selectie, acquisitie, metadata, authenticiteit en authenticatie, opslagsystemen, preservingstechnieken etc. De KB heeft duizenden off line publicaties (CD-ROM, diskette, tape etc) en on line publicaties (elektronische tijdschriften van Elsevier, Kluwer, SDU) verzameld. IBM en de KB bouwen gezamenlijk een digitaal archief (E-depot) en de eerste oplevering vindt plaats eind 2002. De presentatie geeft een overzicht van de stand van zaken van archivering van elektronische publicaties en van het E-depot in de KB.

Download (NL)


PAUZE


BEROEPSATTITUDE VAN DE INFORMATIE INTERMEDIAIR

door Kees Westerkamp, adviseur bij Reekx bv, docent aan IDM (Informatie, dienstverlening en management), Groningen, Nederland; Voorzitter van het PIM, het platform voor ondernemende informatieprofessionals en redacteur bij Informatie Professional

Het wordt steeds duidelijker dat de zichtbaarheid, de toegevoegde waarde en vooral het voortbestaan van de informatieafdeling wordt bepaald door de informatiespecialist die er werkt. Belangrijk daarbij is de houding die die informatiespecialist inneemt ten opzichte van klanten maar vooral ook ten opzichte van andere collega’s. Die attitudecomponent wordt de komende jaren dé belangrijkste kritische succesfactor van het informatiecentrum. Het omgaan met deze factor wordt voor veel informatiespecialisten en hun managers een belangrijke uitdaging. We lopen anders gevaar dat bijvoorbeeld door concurrentie vanuit andere beroepsgroepen, een veranderde informatieconsumptie van onze klanten of concurrentie van buiten af de rol van het informatiecentrum uitgespeeld raakt. In de lezing wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen, geven buitenstaanders hun mening over hoe zij aankijken tegen de attitude en het imago van de informatiespecialist. En er wordt geput uit de ervaringen die Reekx Advies hier in de praktijk heeft opgedaan.

Download (NL)


DEBAT

geleid door Toon Lowette, Grid Electronic Publishing Consultancy


LUNCH


NAMIDDAG


HET INTERNET EN DE NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR WETENSCHAPPELIJKE COMMUNICATIE

door Raf Dekeyser, Hoofdbibliothecaris, Universiteitsbibliotheek, K.U.Leuven

Het papieren tijdschrift vormde traditioneel het ideale communicatiemiddel tussen wetenschappers; het zorgde gelijktijdig voor de verspreiding van de informatie en voor de evaluatie van het doorgevoerde onderzoek. De opkomst van het Internet en de veelal exorbitante toename van de abonnementsprijzen hebben geleid tot het ontstaan van alternatieve modellen voor de wetenschappelijke communicatie langs elektronische weg, zoals de e-printarchieven. In de academische wereld breken deze nieuwe communicatievormen echter slechts langzaam door, en zij verwaarlozen ook meestal het aspect van de wetenschappelijke evaluatie. Van diverse zijden (SPARC, Public Science Forum, Budapest Manifest,…) ontstaan oproepen voor een totaal nieuwe aanpak van deze problemen, waarbij de wereldwijde toegang tot gevalideerde wetenschappelijke informatie vrij beschikbaar zou zijn. Zowel de problematiek als de voorgestelde oplossingen zullen in het kort worden besproken.

Download (NL)


DE WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES OP HET NET: EEN TUSSENTIJDS OVERZICHT

door Ghislaine Chartron, Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Urfist-Paris, Frankrijk

Méér dan tien jaar na het verschijnen van de eerste tijdschriften op het Internet, heeft de communicatie zich opgelegd een lijst te maken van de meest belangrijke ontwikkelingen van het uitgeversmodel van wetenschappelijke publicaties. Aan de kant van het aanbod zal de nadruk in het bijzonder worden gelegd op de marktreorganisaties, op de heersende economische modellen alsook op concentratie- en segmentatiestrategieën uitgevoerd omwille van een inhoudelijke, technologische en klantvriendelijke integratie. Men zal zich overigens vragen stellen wat de duurzaamheid betreft van de ontwikkelde initiatieven rond de niet verhandelbaarheidsfactor van het wetenschappelijke tijdschrift : want naast de initiële baanbrekende stroming stelt men vast dat er weinig is gebeurd en kan men zich de volgende vragen stellen: welke publieke infrastructuur, welke politieke wil, welke eisen vanuit de hoek van de (wetenschappelijke) onderzoeker, welke continuïteit? Vanuit het gebruikersstandpunt gezien, wat kan heden worden gezegd over het gebruik van het digitale medium in deze sector? Is de acculturatie reeds aan de gang en wordt de aanbodsregulering niet geremd? Genereert het aanbieden van tijdschriftplatformen nieuwe vaardigheden en/of afwijkingen?

Download (FR)


PAUZE


MEER ZICHTBAARHEID EN VOORDEEL DOOR CONTENT SYNDICATIE

door Thierry Mossé, Internationaal Directeur, NewsEdge, Zwitserland

Meer en meer content producenten vertrouwen de verspreiding ervan toe aan gespecialiseerde tussenpersonen. De redenen hiervoor zijn van velerlei aard : syndicatie laat onder andere toe dat het siteverkeer gekanaliseerd wordt en toeneemt, dat de zichtbaarheid verhoogt en dat zodoende nieuwe inkomsten worden gegenereerd. Drie syndicatiemodellen (waaronder dat van NewsEdge) worden beschreven alsook de soorten partnershipakkoorden.

Download (EN)


DEBAT

geleid door Jean Moulin, Directeur van de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI-DWTC)


UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Marc Vandeur, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

(ex æquo)

Laureaat: Véronique Van De Vijvere, Diplômée d’études spécialisées en sciences de l’information et de la documentation – ULB Infodoc

Titel van het ingediende eindwerk: Le spamming et les mesures anti-spam : un nouveau défi pour la conception et l’interprétation des sites Internet.

Laureaat: Valérie Moray, Graduée en bibliothéconomie et documentation – Haute Ecole Léon-Eli Troclet – Liège

Titel van het ingediende eindwerk: Inventaire de la correspondance extraite de la bibliothèque personnelle de Marcel Thiry (Fonds Thiry, salle Ulysse Capitaine).

RECEPTIE