November 2018 - Het documenteren van podiumkunsten, ephemera

Het documenteren van podiumkunsten, ephemera

Podiumkunsten duren slechts de tijd die de voorstelling in beslag neemt. Nadien resten ons enkel herinneringen. “Godzijdank blijft onze kunst niet. We voegen tenminste niets toe aan het rommeltje van de musea” schrijft toneelmeester Peter Brook. Desondanks sloven documentalisten, bibliothecarissen en archivarissen zich uit om deze kunstrichting te documenteren en er de sporen van te bewaren… Dit Doc’Moment zal gewijd zijn aan een beter begrip van deze onderneming, die, omwille van haar specificiteit, bijzondere vragen stelt voor het beroep van documentalist.
Komen onder meer aan bod: documentatie met promodoeleinden, de problematiek van het verzamelen van filmopnames, het vervaardigen van instrumenten om theater- en dansgezelschappen aan te moedigen zelf hun creaties te documenteren, het bewaren van archieven,…

Programma:

Hieronder bevinden u zich de presentaties:

 • Sporen en herinneringen van theaterpraktijken en dramaturgie door Francoise Lamoureux, informatie- en kennismanagement specialist (Centre de documentation Théâtre de La Bellone)
  Voorstelling van het project van La Bellone, een plaats voor onderzoek en reflectie, of, met andere woorden, een instrument voor dramaturgie dat bestemd is voor de gemeenschap van de sector podiumkunsten. Voorstelling van de collecties en diensten die aangeboden worden door het documentatiecentrum om het project te ondersteunen door documenten en sporen te bewaren die verband houden met het onderzoek en de studie van toneelpraktijken en dramaturgie. Françoise Lamoureux is sinds vijftien jaar gespecialiseerd in informatie- en kennismanagement in verschillende sectoren waaronder die van de podiumkunsten. Ze heeft verschillende toepassingen voor informatiemanagement (web, databanken) ontwikkeld en beheerd en ze heeft ook relevante informatie geanalyseerd, samengevat, gecatalogeerd en verspreid naar diverse doelgroepen toe, via intranet, door nieuwsbrieven of discussiegroepen.

  Downloaden (FR)

 • TRACKS: Toolbox & Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector, door Bart Magnus, PACKED vzw (Expertisecentrum Digitaal Erfgoed)

  TRACKS (Toolbox & Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector) kwam er op initiatief van de Vlaamse overheid om de kunstensector te informeren en te begeleiden bij de zorg voor hun archief en collecties. Als samenwerkingsverband tussen verschillende partners met uiteenlopende expertise resulteert TRACKS zowel in een informatieve website (www.projecttracks.be) als in een afgestemde dienstverlening voor de sector. Bart Magnus werkt bij PACKED vzw (Expertisecentrum Digitaal Erfgoed). Via het samenwerkingsplatform TRACKS ondersteunt hij de kunstensector bij digitale aspecten van archief- en collectiezorg. Verder werkt hij met erfgoed- en kunstenorganisaties aan trajecten op Wikimediaplatformen. Voordien was hij werkzaam bij Kunstenpunt als hoofd podiumdocumentatie.

  Downloaden(NL)

 • Theater archiveren en hoe de sporen bewaren van ephemera door Vincent Radermecker (historicus-archivaris), Kosta Siskakis (gespecialiseerd archivaris voor het beheer van foto’s en digitalisering) en Dominique Dewind (documentalist-archivaris en lesgeefster), afdeling Theater van het AML (Archives et Musée de la Littérature).

  Het AML (Archives & Musée de la littérature) heeft tot doel de archieven te bewaren over literatuur en drama, en bij uitbreiding ook die m.b.t. het podium. Tegenover de moeilijkheid om een objectief beeld te geven van een opvoering uit het verleden, o.m. omdat het theater een levende kunstvorm is die de gedeelde aanwezigheid van acteurs en publiek veronderstelt, probeert de afdeling theater een veelheid aan sporen samen te brengen: diverse archieven, foto’s, opnames, maquettes, getuigenissen, feitelijke informatie… Vincent Radermecker (historicus-archivaris), Kosta Siskakis (gespecialiseerd archivaris voor het beheer van foto’s en digitalisering) et Dominique Dewind (documentalist-archivaris en lesgeefster) werken alle drie samen in de afdeling Theater van het AML (Archives et Musée de la Littérature).

  Downlaoden (FR)

 • Audiovisueel patrimonium in De Munt door Sybille Wallemacq, medewerkster voor de audiovisuele archieven in de Koninklijke Muntschouwburg.
 • De identificatie, digitalisering, het bewaren en de toegankelijkheid van het audiovisueel patrimonium van de Koninklijke Muntschouwburg maken deel uit van de grote projecten waar de dienst archieven vandaag mee bezig is. Wat zijn de specificiteiten van dit patrimonium? Welke weg heeft de Munt afgelegd in het beheer van dit patrimonium? Tussen theorie en praktijk deelt de Munt zijn ervaring. Sybille Wallemacq is medewerkster voor de audiovisuele archieven in de Koninklijke Muntschouwburg en gediplomeerd master in de kunstgeschiedenis, richting hedendaagse kunst van de Université Libre de Bruxelles. Zij werkt meer in het bijzonder op het digitaal bewaren van archieven. De complexiteit van het audiovisueel patrimonium interesseert haar en voedt dagelijks haar nieuwsgierigheid: de verscheidenheid aan formaten, dragers, technologieën…

  Downloaden (FR)