Inforum 2015 herbezocht in het nieuwste nummer van de Bladen

Na enkele maanden wachten heeft de Bladen voor Documentatie-ploeg het genoegen u 4 artikelen voor te stellen van 4 van onze 5 sprekers van het Inforum 2015. De pdf’s van de presentaties van 4 juni 2015 zijn – zoals gewoonlijk – beschikbaar op onze webstek. Goede lectuur!