Bladen voor Documentatie 2016/3 (september 2016)

2016-3Woord vooraf

De tijd vliegt: er verstreken ondertussen vijftien maanden sinds Inforum 2015 The I&D Puzzle: new pieces to solve it doorging. Maar beter laat dan nooit. Na twee volumineuze speciaal nummers (2015/3 Audiovisueel in de spotlight gezet en 2016/2 in het kader van het Europees Jaar voor het Industrieel en Technisch Erfgoed) vindt u in dit speciaal nummer van Bladen voor Documentatie de referaten van vier van de vijf sprekers. De artikels staan tevens garant voor de meertaligheid van ABD-BVD: twee in het Nederlands, een in het Frans en een in het Engels. Op deze manier is het mogelijk om ook na de studiedag er teksten op na te slaan over wat u tijdens deze 4 juni 2015 heeft kunnen ontdekken en bijleren.
Het speciaal nummer over Inforum 2016 In information we trust!!! wordt op zijn beurt gepland in het voorjaar van 2017. We herinneren er u aan dat u de presentaties van de Infora die sinds 1996 georganiseerd werden, steeds gratis kan bekijken en downloaden vanaf de ABD-BVD website. We danken u om met meer dan 150 actief deel te hebben genomen aan Inforum 2015. We hopen dat u voor Inforum 2017 geen verstek laat gaan en in minstens dezelfde getale aanwezig zult zijn.
Laten we ook het volgende Doc’Moment niet vergeten. Op 29 september hebben we een geleid bezoek van het Mundaneum (Bergen) dat omschreven wordt als de voorloper van Google en van het elektronisch opzoeken. We krijgen er een toelichting over datavisualisatie. In november organiseren we opnieuw een Atelier met de sponsors van Inforum 2016, Ebsco en LM. We wensen iedereen een frisse start toe na de vakantie en hopen u snel weer te zien op een van onze evenementen.

Digital preservation strategy and preservation planning at the British Library

Michael DAY, Digital Preservation Manager, The British Library

British Library is de hoeder van diverse en snel groeiende verzamelingen van digitale content, van zowel born-digital als gedigitaliseerde documenten. Zijn onlangs verschenen visiedocument “Living Knowledge” bevestigt dat de bewaarfunctie van de bibliotheek primordiaal is en de core business blijft waarvan de andere doelstellingen afgeleid worden. De strategie beklemtoont de noodzaak van British Library om een bewaring op lange termijn van digitale stukken uit te werken, vooral dan wat betreft de born-digital content afkomstig uit het wettelijk depot, dit inclusief het periodiek (ten minste jaarlijks) vastleggen van het gehele Britse webdomein. Het artikel onderzoekt een deel van de activiteiten uitgevoerd door het digital preservation team in zijn streven om voor deze bewaring een capaciteitsplanning te realiseren via het focussen op de initiële bewaringseisen dit via een collectieprofilering en een programma van bestandsformaatevaluaties.

Download (EN)

Information is not for storage, information is for action
Het wijzigende karakter van informatiebeheer in een web 2.0-kenniswerkomgeving

Filip CALLEWAERT, Verantwoordelijke Informatiebeheer, Havenbedrijf Antwerpen

In dit artikel beschrijft Filip Callewaert hoe en waarom hij met zijn team hun praktijk van informatiebeheer herontwierp in functie van nieuwe, 21ste eeuwse noden: “information is not for storage, information is for action”. Dit wordt gelinkt aan een lean framework, en staat helemaal in het licht van de creatie van waardetoevoegend kenniswerk. Webgebaseerd werken, en vooral de sociale, collaboratieve 2.0-dimensie ervan, maakt het nu mogelijk dat het eigenlijke kenniswerk als proces gefaciliteerd wordt, waar we in het verleden onze focus enkel hadden op het product van kenniswerk: afgewerkte documenten en bestanden. Het 2.0-web gooit het gesloten karakter van kenniswerk open, omdat het de conversatie als probleemoplossende techniek een fundamentele plaats geeft, en bewaart. Echter, software is nooit de oplossing; oplossingen worden altijd “ontworpen» in samenspel met de context, en liggen in se in de holistische kijk op processen, tools en mensen – met hun vaardigheden, gewoontes en culturen.

Download (NL)

Informatie opsporen, uitgaande van een beeld

Paul NIEUWENHUYSEN, Hoogleraar, Universiteitsbibliotheek, Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Deze bijdrage geeft een kort overzicht van een lopend onderzoek en evaluatie van de methode om informatie op te sporen waarbij de gebruiker start met een beeld. Dit is een relatief nieuwe techniek waarbij een zoekvraag niet bestaat uit woorden maar uit een beeld dat is gecodeerd in een computerbestand. Verschillende tests zijn uitgevoerd. De resultaten tonen aan dat zoeken met een beeld is geëvolueerd tot een krachtige, bijkomende methode om tegemoet te komen aan informatienoden die moeilijk aan te pakken zijn met andere, meer klassieke methodes. Verschillende types van toepassingen worden beschreven.

Download (NL)

Le chemin d’évolution du métier de la veille
Résultats d’une enquête menée lors de la journée Inforum, à Bruxelles, le 4 juin 2015

Béatrice FOENIX-RIOU, Fondatrice de BFR Consultants, auteure de l’ouvrage “Recherche éveillée sur Internet : mode d’emploi” et du site Recherche éveillée

Het door de Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD) georganiseerde Inforum 2015 ging door onder de titel The I&D Puzzle: new pieces to solve it. Ons werd gevraagd om in te gaan op het “Attenderen op sociale netwerken: methoden, instrumenten en tips”. Om onze toelichting te documenteren werd voor die dag een ad hoc excerperingstool1 ontwikkeld om mogelijk andere instrumentaria op te sporen. Er werd vertrokken van een vragenlijst om na te gaan of de deelnemers van de studiedag sociale media gebruiken als attenderingsinstrument. Het artikel geeft een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de antwoorden. In het bijzonder wordt gekeken hoe de manier van attenderen evolueert.

Download (FR)

Download het volledige nummer