De presentaties van Inforum 2018 staan nu online

Zoals elk jaar bracht het Inforum I&D professionals bijeen die uit heel België en zelfs uit het buitenland gekomen waren. Deze editie droeg de titel We manage Everything. 133 deelnemers zijn komen luisteren naar de vijf sprekers die we uitgenodigd hadden. Om de dag te beginnen zette Marie-Anne Chabin voor ons haar visie op de continuïteit tussen documenten en data uiteen. Vervolgens legde Filip Boudrez ons de uitdagingen van elektronisch archiveren uit. De uit Nederland overgekomen Barteld Braaksma heeft de activiteiten van het Centraal Bureau voor de Statistiek en hun verschillende samenwerkingsovereenkomsten geschetst. In het begin van de namiddag, na de uitreiking van de ABD-BVD-Prijs stelde Frank Huysmans ons de studie van VVBAD en KNVI over de deprofessionalisering van onze beroepen voor. Ten slotte nam Pascal Junghans ons mee achter de schermen van de economische macht door te vertellen over zijn gesprekken met grote bedrijfsleiders over hun relatie tot informatie. Vind vanaf nu de presentaties van het Inforum terug op de site van de ABD-BVD.