Inforum 2018, een grand cru editie, met een goede prijs

Dit jaar​ wordt de ABD-BVD-Prijs 2018 uitgereikt aan Clément Montagne voor zijn eindwerk Optimisation de la gestion documentaire des équipements de laboratoire au sein d’UCB Pharma​ :  analyse fonctionnelle et mise en place d’un archivage managérial​ (Haute École Bruxelles-Brabant)