Inforum 2014 - SOS: Secure Our Information

logo_inforum_2014

 In samenwerking met logo_kbr_2010

Georganiseerd met de steun van

ebsco logo 294LOGO_DelawareConsultinglogo_infor_2015logo_picturae_2014logo_swets_2014

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Phédra Clouner, opdrachthouder informatiebeveiliging FOD Justitie, afgevaardigd beheerder FedISA Belgium

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Guy Delsaut, voorzitter van ABD-BVD,
Patrick Lefèvre, directeur-generaal Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),
en Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2014


DE BIBLIOTHEEK IN DE TIJD VAN BIG-DATA: OVER ICT EN ETHIEK

door Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en techniek TUDelft, Delft (Nederland)

In een tijd van big data en geavanceerde ICT is een herbezinning nodig op de missie, taken en verantwoordelijkheden van de bibliotheek en de informatie professional. De nieuwe kennis- en informatietechnologie zorgt voor nieuwe kwetsbaarhedenvan burgers en informatieconsumenten. Voor welke ethische vraagstukken ziet de bibliotheek wereld en informatie professie zich geplaatst en in welke richting moeten oplossingen worden gezocht?

Download (NL)


INFORMATIEBEVEILIGING: RECHTEN EN PLICHTEN

door Johan Vandendriessche, advocaat-vennoot Crosslaw advocaten

Informatie krijgt een steeds belangrijkere rol in de maatschappij. Er wordt zelfs gezegd dat informatie het nieuwe betaalmiddel is in de informatiemaatschappij. Hoe gaat de wetgever om met informatie en informatieveiligheid? Wat is het statuut van informatie? Welke rechten en plichten bestaan er in verband met informatieveiligheid. Het overzicht in vogelvlucht geeft inzage in de problematiek en laat toe om zich op gerichte wijze te verdiepen in de materie.

Download (NL)


NETWERKMOMENT


EEN WETGEVING UITBOUWEN REKENING HOUDEND MET DE PRAKTIJKEN VAN PRIVACYBESCHERMING EN DE BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

door Stefan Verschuere (vice-voorzitter) en Eric Gheur (lid), Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer omvat algemene beginselen. De principes van doelmatigheid, transparantie, proportionaliteit of veiligheid zijn erg abstract en krijgen slechts een concrete betekenis door ze te confronteren met concrete processen of activiteiten. Elke onderneming of vereniging heeft een eigen streefdoel, haar maatschappelijk doel. Hieruit spruiten een aantal operationele activiteiten voort. Het zijn deze activiteiten die de voedingsbodem vormen van een wettelijke omkadering. De regels van bescherming en zekerheid krijgen vorm omdat het criterium van kwaliteit dat overeenkomt met het respect voor een grondrecht, de bedrijfsactiviteiten in perspectief stelt. Good practice is vaak enkel een kwestie van gezond verstand.


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Dirk Van Eylen, projectleider MobiDoc FOD Mobiliteit & Vervoer

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Stéphanie Fort, jurylid ABD-BVD-Prijs

Laureaat: Timo Felix Van Havere (Master of Arts in de Archivitiek: Ergoedbeheer en hedendaags documentbeheer van VUB)

Titel van het ingediende eindwerk: De droom van een archivaris : een analyse van de constructie van het stadarchief van Gent en zijn collecties tussen 1800 en 1930.


HET STATUUT VAN DIGITALE ARCHIVERING: ENKELE UITGELEZEN VRAGEN

door Bernard Vanbrabant, Kirsten Van Gossum et Amandine Philippart de Foy, advocaten Liedekerke WoltersWaelbroeck Kirkpatrick

De juridische waarde van digitale bedrijfsarchieven, meer bepaald van gescande documenten en de voorwaarden van archiveren, vormen het onderwerp van de toelichting. Praktische vragen krijgen een antwoord. Kan een instelling een digitaal archief benutten? Dient het oorspronkelijke papieren document bewaard te worden? Mag men zelf een digitaal archief aanleggen of is er tussenkomst van derden vereist? Met welke voorwaarden worden de dienstverleners voor elektronische archivering geconfronteerd?

Download (FR)


VEILIGHEIDSPROBLEMEN VOOR BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF IN HET DIGITALE TIJDPERK

door Jan Guldentops, CEO van Better Access (BA)

Deze presentatie gaat in op de praktische uitdagingen voor bibliotheken en archieven op het vlak van informatiebeveiliging. De uitdagingen zijn veelvuldig: van de valkuilen bij het digitaliseren van traditionele documenten om ze voor de toekomst te preserveren over vaak enorme volumes aan data tot het op een veilige manier online ontsluiten van deze collecties. Een paar dingen om rekening mee te houden bij digitale archieven.


UITLEIDING VAN DE DAG

door Guy Delsaut, voorzitter van ABD-BVD


RECEPTIE