Inforum 2013 - Infoverload: (no) surcharge to pay

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Georganiseerd met de steun van

ebsco logo 294logo_exquandologo_infor_2015comm_verslag.inddlogo_LexisNexis_2011logo_swets_2014

 

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Christopher Boon, voorzitter van ABD-BVD

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Christopher Boon, voorzitter van ABD-BVD,
Patrick Lefèvre, directeur-generaal, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),
en Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2013


INFORMATION OVERLOAD BINNEN DE ONDERNEMING: REALITEIT OF ILLUSIE?

door Caroline Sauvajol-Rialland, maître de conférences UCL, Louvain-la-Neuve, fondatrice de So Comment, cabinet conseil en gestion de l’information

Het vaststellen van information overload en het verband met een overload aan activiteiten en de gevoelswaarde van een steeds dringend karakter. Een poging tot definitie van information overload. Het risico voor de medewerkers en de organisatie.

Download (FR)


INFORMATIEVAARDIGHEDEN IN TIJDEN VAN INFORMATION OVERLOAD

door Sara Decoster, bibliothecaris ULg, Luik

In het huidige informatietijdperk fungeert de bibliotheek steeds meer als een brug tussen data en gebruiker. Vandaar dat het de moeite loont om na te denken over haar rol bij het ontwikkelen van informatievaardigheden. De bibliotheek verschaft daarbij niet enkel technische hulpmiddelen, maar doet ook aan sensibilisering i.v.m. de informatieproblematiek.

Download (FR/NL)


NETWERKMOMENT


SOCIALE MEDIA, INFORMATIE OVERLOAD EN ENERGIETEKORT. BURN OUT VERMIJDEN EN OPNIEUW PLEZIER KRIJGEN IN HET WERK

door Luc Swinnen, stressdokter, Lembeke

In deze presentatie gaan we in op de persoonlijkheid van mensen. Mensen die perfect alles willenf afwerken, die veel uitstellen en anderen willen pleasen, zijn steeds bedreigd door burn-out. Wij beschikken over een ruime database om dit allemaal in te kleuren. Informatie overload en ook de sociale media spelen daarbij een  grote rol. De boodschap is natuurlijk niet dat deze sociale media nog uit ons leven kunnen verdwijnen, maar we zullen er wel zeer goed en efficiënt mee moeten omgaan. Gezond verstand zal ook nodig zijn. Het wordt een uiteenzetting met humor en met een knipoog naar de wet van Pareto. 

Download (NL)


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Toon Lowette, directeur Grid Online Publishing Consultancy, Hoeilaart

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter

Laureaat: Michèle Orban (Master en sciences et technologies de l’information et de la communication de l’UCL)

Titel van het ingediende eindwerk: La cartographie des domaines de connaissances comme outil de veille stratégique.


INFORMATION OVERLOAD: HOW INFORMATION GOT OUT OF CONTROL AND WHAT WE NEED TO DO ABOUT IT TODAY

door Jonathan Spira, Chief Analyst, Basex, Washington (USA)/London (UK)

Information overload cost the U.S. economy $997 billion in 2010 and the figure only continues to grow. While information overload is typically viewed as analogous to e-mail overload, the latter is merely a poster child for the problem and it manifests itself in areas as varied as search and everyday communication. Achieving a greater understanding of the problem is the first step to addressing it and Jonathan Spira, author of Overload! How Too Much Information Is Hazardous To Your Organization, will take us through how we got into this mess and what we can actually do to reduce the impact Information Overload has on our daily lives.

Download (EN)


NETWERKMOMENT


INFORMATIE EN COMMUNICATIE ZIJN GRATIS MAAR KOSTEN HANDENVOL GELD

door Jan Vanthienen, hoogleraar informatiemanagement, KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Onderzoeksgroep Beleidsinformatica

De opkomst van alomtegenwoordige informatie, mobiele communicatie, big data en continue bereikbaarheid geeft de indruk dat onze informatieproblemen tot het verleden behoren. Niets is minder waar. Information overload en een teveel aan communicatie dreigen eerder een probleem te worden voor de productiviteit in plaats van een oplossing. Hiertoe is er dringend nood aan beter informatie- en communicatiebeheer. In deze presentatie wordt ingegaan op twaalf aanbevelingen voor het beter omgaan met informatie en het productief gebruik van de talloze nieuwe mogelijkheden.

Download (NL)


DIGITALISERING VAN HET PATRIMONIUM: VAN UTOPIA TOT DE REALITEIT: DE PROCESSUS ONDER DE LOEP

door Frédéric Lemmers, verantwoordelijke collectiedigitalisering, Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel

Het patrimoniumbeheer draagt via het digitaliseringsproces ongetwijfeld bij tot een information overload. Het risico bestaat immers dat minder belangrijke items het geheel onoverzichtelijk maken. Het is daarom nodig om op basis van relevante selectiecriteria een coherente corpus uit te bouwen. De uiteenzetting gaat in op de problemen die ontstonden bij de verwezenlijking van deze doelstelling bij “Europeana Collecties 1914 – 1918“. Het is de bedoeling is om tegen 2014 een selectie van ongeveer 400.000 documenten over de Eerste Wereldoorlog verspreid over tien nationale bibliotheken te digitaliseren en te publiceren op Europeana. De benadering laat toe de moeilijkheden te onderstrepen bij het maken van een representatieve selectie rond een bepaald thema rekening houdend met de uitvoeringsvoorwaarden.

Download (FR)


UITLEIDING VAN DE DAG

door Christopher Boon, voorzitter van ABD-BVD


RECEPTIE