Inforum 2006 - De informatiespecialist en zijn klanten

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Programma

VOORMIDDAG

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Willy Vanderpijpen, departementshoofd van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

Philippe Laurent, voorzitter van ABD-BVD,

en Vincent Maes, coördinator Inforum 2006


INFORMATIE- EN DOCUMENTATIEDIENSTEN EN DE KLANT: HET BELANG VAN DE MARKETING

door Réjean Savard, professor aan de École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI), Université de Montréal, Canada

Wat verstaan we uiteindelijk onder marketing ? Hoe kunnen de principes positief worden ingevuld voor bibliotheken en documentatiecentra? Hoe wordt marketing zowat overal toegepast ? Wat zijn de gevolgen voor de verantwoordelijken van documentatiecentra ? Het programma : definities, theoretische en praktische aspecten en tenslotte alles op een marketingrijtje voor informatiecentra.

Download (FR)


VASTSTELLEN VAN INFORMATIEBEHOEFTEN IN EEN BEDRIJFSCONTEXT

door Mia Brugmans, Business Intelligence, Inbev

Het peilen naar de informatiebehoeften in een organisatie kan een omvangrijke onderneming zijn, maar het kan ook gebeuren op een beperkte schaal of het kan een opeenvolging zijn van kleinere peilingen. De belangrijkste redenen waarom in een organisatie een behoeftepeiling wordt uitgevoerd zijn vandaag de (re)organisatie van bibliotheken of informatiediensten, kennisbeheer, het intranet, (elektronisch) document- en archiefbeheer, gegevensbeveiliging. Aan de hand van voorbeelden wordt getoond hoe de theorie in de gewone praktijk kan worden omgezet.

Download (NL)


NAAR EEN EUROPESE CERTIFICATIE IN DE INFORMATIE EN DE DOCUMENTATIE: EEN VOORDEEL VOOR DE KLANT (NL)

door Marc Van den Bergh, bestuurder van ABD-BVD, CERTIDOC-jurylid

In tal van Europese landen bestaat de tendens om beroepscompetenties te valideren en niet louter meer af te gaan op een diploma. Het CERTIDOC-consortium werkte voor de ruime sector van de informatie en de documentatie een Euroreferentieel uit toepasselijk in een aantal landen van de Europese Unie. De Belgische Vereniging voor Documentatie werkt(e) mee aan de opstelling en jureert om een met uw niveau (assistent, technisch medewerker, manager, expert) overeenstemmend certificaat te behalen.

Download (NL)


PAUZE


DEBAT

geleid door Dirk Van Eylen, adviseur kennismanagement, Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie – Kennismanagement


LUNCH


NAMIDDAG


DOORZICHT EN MARKETING IN DE SECTOR VAN DE GEZONDHEIDSINFORMATIE

door Llewellyn Losfeld, webmaster-documentalist FARES (Fonds des Affections RESpiratoires)

Sinds een aantal decennia voorzien documentatiecentra en bibliotheken uit de gezondheidsector meer en meer in de basisbehoeften van de sectorale onderzoekers en de studenten. Niettegenstaande het slechts voorhanden zijn van wat we een basissubsidiëring zouden kunnen noemen, bestaat er toch nog steeds een degelijke beroepskwalificatie om aan de steeds groeiende kenniskoorts van de gebruikers te voldoen. Het gebrek aan middelen en de wens om de gebruikers te blijven ondersteunen, leidt tot een intensere samenwerking tussen de verschillende centra en doet uiteindelijk netwerken van informatie ontstaan, netwerken waardoor ervaringen kunnen uitgewisseld worden en problemen op een forum geplaatst. Tussen deze utopie en de dagdagelijkse realiteit bestaat wel een grote kloof. Gezien de veranderende omgeving, dient de informatiewerker zich permanent in vraag te stellen.

Download (FR)


KLANTEN WINNEN : EEN KWESTIE VAN KIEZEN!

door Bart van der Meij, directeur projecten, Reekx, Nederland

De omgeving waarin een bibliotheek, documentatie- of informatieafdeling opereert wordt steeds complexer, met meer concurrentie, nieuwe technieken, klanten die mondiger worden, etc. De gevolgen voor de positie van de afdeling binnen een organisatie of markt kunnen groot zijn. De positionering en de verwachting van de afdeling staat ter discussie óf is aan herbezinning toe. In veel gevallen bestaat of ontstaat er een behoefte aan nieuwe of vernieuwde afdelingen, andere en/of verbeterde producten/diensten, nieuwe werkprocessen, nieuwe doelgroepen & markten en bovenal aan andersoortige informatiespecialisten. Aan de hand van verschillende marketingthema’s en met voorbeelden uit zijn eigen adviespraktijk helpt Bart van der Meij u met uw eigen juiste weg te vinden, licht hij concepten van klantgerichte marketing toe, speelt ‘advocaat van de duivel’ en confronteert de toehoorders met hun eigen praktijk.

Download (NL)


PAUZE


EEN LASTIGE KLANT… WAT NU GEDAAN?

door Marc De Tienne, learning advisor FOPAS (Fonds ter bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding van de verzekeringssector),
lesgever Junior chamber international (JCI)

“Ik wacht reeds 3 weken op de informatie die er na 3 dagen zou zijn !!”. Misverstand of slechte wil ? Tijdens de uiteenzetting zullen de verschillende types moeilijke klanten bekeken worden en de redenen nagegaan waarom ze moeilijk lijken. We zullen de gedachtegang van de moeilijke klant trachten na te gaan en in welke situatie de documentatiewerker zich als tussenpersoon bevindt. De analyse van het probleem kan uiteindelijk leiden tot een betere verstandhouding. De uiteenzetting gaat in op de verschillende stadia in de communicatie en de hulpmiddelen om tot een genormaliseerde klantenservice te komen.

Download (FR)


NAAR EEN EUROPESE CERTIFICATIE IN DE INFORMATIE EN DE DOCUMENTATIE: EEN VOORDEEL VOOR DE KLANT (FR)

door Isabelle Somville-Cornet, bestuurder van ABD-BVD, CERTIDOC-jurylid

In tal van Europese landen bestaat de tendens om beroepscompetenties te valideren en niet louter meer af te gaan op een diploma. Het CERTIDOC-consortium werkte voor de ruime sector van de informatie en de documentatie een Euroreferentieel uit toepasselijk in een aantal landen van de Europese Unie. De Belgische Vereniging voor Documentatie werkt(e) mee aan de opstelling en jureert om een met uw niveau (assistent, technisch medewerker, manager, expert) overeenstemmend certificaat te behalen.

Download (FR)


DEBAT

geleid door Michel Dorban, professor; verantwoordelijk sectie bibliotheek, maîtrise en science et technologies de l’information, UCL


RECEPTIE