Inforum 1998 - Van bibliothecaris tot knowledge manager? Minder informatie, meer intelligentie...

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Programma

VOORMIDDAG

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Pierre Cockshaw, Hoofdconservator van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Evelyne Luctkens, voorzitter van ABD-BVD

Download (FR/NL)


INFORMATIE EN MAATSCHAPPIJ

INFORMATIE EN WETENSCHAP

door Yvan Ylieff, Federaal Minister van Wetenschapsbeleid

INFORMATIEMAATSCHAPPIJ OF INFORMATIE VOOR DE MAATSCHAPPIJ?

door Jean-Bernard Quicheron, Adjunct-Chef van de Eenheid X-D-2 ” Information on-line “, DG X, Europese Commissie

De informatiemaatschappij vaardigt zichzelf niet uit en bestaat nog niet. Internet heeft éénzelfde revolutie in de informatie en de informatieoverdracht ontketend als Gutenberg vroeger in de kennis en de kennisoverdracht. De kiezende en verkiesbare burger, de moderne mens in het bezit van een gefragmenteerde kennis, de bibliothecarissen, de documentalisten, kortom alle actoren van de maatschappij zijn betrokken bij de informatie, want ze zijn allen zowel producenten als consumenten. Zal de informatie voor de maatschappij uiteindelijk uitmonden in de informatiemaatschappij?

Download (FR)

INTERNET: DE WERELD VAN HET ELEKTRONISCH GESCHRIFT IN DIENST VAN HET BURGERSCHAP

door Hervé Le Crosnier, Lector in informatica aan de Université de Caen, moderator van de discussielijst BIBLIO-FR

De ontwikkeling van het Internet illustreert vele evoluties van de “informatiemaatschappij”. Toch blijft de sociale beheersing van de informatiestromen afhankelijk van de werking van de openbare overheid, van de structuren van syndicaten en verenigingen en van de strategieën van de ondernemingen. Hoe het potentieel van de elektronische netwerken valoriseren zonder de sociale marginalisatiefenomenen te verergeren? Kan de notie van bibliotheek, zowel in haar technische betekenis als in haar functie van sociale herverdeler, een metafoor en een model zijn om de uitdagingen van de onmiddellijke toekomst aan te pakken?

Download (FR/NL)


PAUZE


VAN BIBLIOTHECARIS TOT KNOWLEDGE MANAGER

TUSSEN DE 19E EN DE 21E EEUW, TUSSEN GROOTOUDERS EN KLEINKINDEREN

door Wim De Vos, Afdelingshoofd Valorisatie en Promotie, Koninklijke Bibliotheek van België

Of de plotse evolutie van het gebruik van papier voor catalogi en documenten naar het gebruik van de elektronica, met alle bewaringsproblemen dat dit met zich meebrengt.

Download (NL)

KNOWLEDGE MANAGEMENT, VAN THEORIE TOT PRAKTIJK

door Françoise Rossion, Knowledge Manager, Price Waterhouse

Het “Knowledge Management”: hedendaagse modeterm voor een begrip dat tegelijkertijd wil verleiden en verkopen… Wat is het werkelijke doel van dit “kennisbeheer” en, vooral, hoe kan de informatieprofessional zich positioneren tegenover wat de laatste (r)evolutie in de informatiesector blijkt te zijn? Hoe de dagelijkse werkelijkheid vatten, exploiteren en verdelen die even onbereikbaar, vluchtig en vertrouwelijk is als “wat er in het hoofd van de mensen omgaat”?

Download (FR)


LUNCH


NAMIDDAG


VAN BIBLIOTHECARIS TOT KNOWLEDGE MANAGER (VERVOLG)

TECHNOLOGIE VAN KNOWLEDGE MANAGEMENT

door Christophe Dupriez, R & D Manager, Destin

Het “Knowledge Management” (of het “beheer van de uitwisseling van ervaring”) kan en zal in een organisatie nooit worden toegepast volgens een gepreprogrammeerd systeem in de vorm van een software. Het zal eerder het resultaat zijn van een geheel van analyse- en ontwikkelingsmethoden die eventueel een beroep doen op elektronische middelen. Voor elk proces van uitwisseling van ervaring identificeren wij de belangrijkste situaties en de instrumenten die vereist zijn om aan deze situaties het hoofd te bieden.

Download (FR)

REÏNTERMEDIATIE IN DE UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEEK: VAN HET BEHEER VAN DE INHOUD TOT HET BEHEER VAN DE TOEGANG TOT DE INFORMATIE

door Anne Spoiden, Afdelingshoofd, en Françoise Vandooren, Onderzoeker, Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de Bibliotheken, Université Libre de Bruxelles

Als kennisbeheerder ziet de universiteitsbibliotheek haar functies evolueren in het licht van de ontwikkeling van de informatietechnologieën. Behalve de inhoud moet ook het proces van de informatieoverdracht beheerd worden en moet de technologie beheerst worden om te bepalen of, hoe en voor wie de informatie beschikbaar wordt gemaakt teneinde de belangen van de gebruikers zo goed mogelijk te dienen. De onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van de ULB-bibliotheken illustreren deze tendens.

Download (FR)


PAUZE


INFORMATIEBEROEPEN, GISTEREN EN VANDAAG

SCHOENMAKER, BLIJF BIJ JE LEEST? OF DE NIEUWE TAKEN VAN DE INFORMATIESPECIALIST

door Kris Klara, Hoofdbibliothecaris Europacollege, Voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD)

Het vak van de bibliothecaris, documentalist, “informatieverstrekker” omvat méér dan collectiebeheer en acquisitie, het is een dynamische en interactieve taak, die alle media bestrijkt, een grondig doorzicht van IT en managementcapaciteiten vraagt.

Download (NL/FR)

50 JAAR B.V.D.

door Evelyne Luctkens, voorzitter van ABD-BVD

Met haar 50-jaar is de BVD een dame van respectabele leeftijd met reeds talrijke verwezenlijkingen op haar actief, een resem projecten in het verschiet en verschillende uitdagingen voor de boeg.

Download (FR)


UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Marc Vandeur, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Dirk Desaever, Graduaat bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde – Antwerpen

Titel van het ingediende eindwerk: Mijn elektronische balievriend.

RECEPTIE