September 2017 - Persoonlijke gegevens, bent u klaar voor 2018?

Protection des données : vos nouvelles obligations

door Pierre-Yves Thoumsin, Advocaat aan de Balie te Brussel, JVM Avocats – Gespecialiseerd in intellectueel recht – Assistent aan de Université Libre de Bruxelles

Download (FR)

Databescherming 2.0 – De Algemene Verordening Gegevensbescherming: bereid je voor in 13 stappen!

door Caroline De Geest, Communicatieverantwoordelijke juridische zaken, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Download (NL)

Persoonsgegevens zijn een probleem geworden zowel voor wie ze ter beschikking stelt als voor de gebruiker. De nieuwe “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht sinds mei 2016, geeft aan bedrijven en organisaties de mogelijkheid tot 25 mei 2018 om aan de nieuwe eisen te voldoen. Vanaf nu dienen dan ook de nodige voorzieningen genomen te worden om de overgang naar de nieuwe regeling vlot te laten verlopen. Tijdens dit Doc’Moment bieden we u de gelegenheid om kennis te nemen van de algemene principes van dit AVG en van de nieuwe rechten en plichten. Wat zijn de gevolgen voor de informatieverwerking? Hoe dient dagdagelijks omgegaan met de juridische beperkingen? Hoe zich voor te bereiden op de naleving?

Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)