Maart 2015-2 - De 5 huidige en toekomstige uitdagingen van de informatie- & documentatieberoepen

door Jean-Philippe Accart, Responsable de la Bibliothèque de l’École hôtelière de Lausanne (Suisse)

Ter gelegenheid van het verschijnen in april 2014 van het werk “Regards croisés sur les métiers de l’information” (Editions Klog) en de voorziene uitgave in 2015 van de 4e editie van “Métier de documentaliste” (Editions du Cercle de la Librairie) stelt de auteur voor om de balans te maken over de actualiteit van beroepen in informatie, documentatie en bibliotheken. Deze actualiteit houdt rekening met de sociale, technische en politieke uitdagingen alsook met de lopende ontwikkelingen. Indien de informatieberoepen verbonden blijven met ruil- en verdelingswaarden, dienen ze nog meer ingebed in het sociale en politieke leven en de technologische en maatschappelijke evoluties te volgen om hun toekomst te verzekeren. Met een zeker aantal ontwikkelingen is rekening gehouden zoals de samenwerking, de bemiddeling, de evaluatie en uiteindelijk de opleiding, grote actuele trends.

Download (FR)

Plaats: Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Henallux) – Namur