Bladen voor Documentation 2005/1 (maart 2005)

Woord Vooraf

In de loop van 2004 vereerde de Académie de Sciences de l’Institut de France Pierre Laszlo met de prijs Prix Paul Doistau – Emile Blutet de l’information scientifique (1). Niettegenstaande Pierre Laszlo in de eerste plaats wetenschapper is, ontving hij de prijs vooral voor zijn literair werk. Het is duidelijk dat een chemicus zelden een zo kwalitatief literair oeuvre brengt, vlot leesbaar geschreven en telkens met een in-terne verrijking voor de lezer. De openingswoorden van zijn persoonlijke website laten aan duidelijkheid niets te wensen over: “Pierre Laszlo, a scientist and a writer” (2).

De hoofdlijnen van zijn curriculum geven ons een idee van zijn rijkgevulde loopbaan. Hij doceerde schei-kunde aan de polytechnische school van de Université de Liège, aan de universiteiten van Parijs Zuid en van Cornell en van Princeton in de Verenigde Staten.

Pierre Laszlo is een zuiver chemicus, researcher èn docent. Hij bouwde een reputatie op als onderzoeker naar organische moleculen en is pionier van de toepas-sing van nucleaire magnetische resonantie. Samen met Peter Stang publiceerde hij in 1971 “Organic spec-troscopy: principles and applications” (3), nog steeds een klassieker in de materie.

Naast zijn bijdrage aan de wetenschap zorgde hij voor een vulgarisering van de scheikunde (4) onder meer door het publiceren van handboeken voor het onder-wijs (5). “Can scientific discoveries originate in literaty texts” is zijn literaire bijdrage aan de conferentie Invention – Literature and Science van de British Comparative Literature Association (6). Als gerenommeerd en erg communicatief wetenschapper slaagt hij erin zijn boodschap met passie te brengen, zowel naar wetenschappers als naar “mensen-die-niet-dom-wil-len-sterven”. In 1999 was hij dan ook laureaat van de prijs Prix Maurice Pérouse van de Foundation de France juist voor zijn capaciteiten om het naar de leek toe brengen van zijn wetenschappelijk werk (7).

We hopen dat dit hoogstaand artikel u kan verleiden ons opgesmukt tijdschrift te lezen. Inderdaad, U hebt ongetwijfeld vastgesteld dat ons tijdschrift een metamorfose ondergaat. De reeds in het vorige nummer gewijzigde titelpagina is door u gunstig onthaald.

We plannen verder de artikels en de rubrieken in een moderne en aangename lay-out te steken. We danken vooral Guy Delsaut die deze moeilijke en lastige taak op zich heeft genomen. Onze verwachtingen waren echter te optimistisch en we vragen u dan ook nog tot het volgende nummer te wachten om het eindresultaat te bewonderen.

Referenties

1<http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_solennelles/pdf/palmares_prix_23_11_04.pdf> ( login februari 2005).

2 Persoonlijke website Pierre Laszlo : <http://www.pierrelaszlo.net/> (login februari 2005).

3 Laszlo, P., Stang, P. Organic spectroscopy. New York, Harper and Row,1971.

4 Laszlo, P. Cours de Chimie Organique, Paris, Hermann, 1984 ; Organic Reactions : Simplicity and Logic, New York, John Wiley, 1996 ; Abrégé de Chimie Industrielle, Paris, Ellipses Marketing, 1998, etc.

5 We vermelden onder meer : Le Phenix et la Salamandre, Paris, Le Pommier, 2004 ; L’Architecture du Vivant, Paris, Flammarion, 2002 ; Chemins et savoirs du Sel, Paris, Hachette, 1998, etc.

6 <http://www.bcla.org/invention/toc.htm> (login februari 2005), University of Leeds, 12-15 juli 2004.

7 <http://www.presse.ulg.ac.be/communiques/ laszlo151299.html> (login februari 2005).

Simone Jérôme

Ce n’est pas qu’un texte d’humeur (1re partie).

Pierre LASZLO, École polytechnique, Palaiseau, France et Université de Liège  au Sart-Tilman, Belgique.

L’information scientifique: ce que j’entends par cette expression est synonyme d’un partage du savoir. Les scientifiques font part au public de ce qu’ils ont découvert ou établi. Cela est légitime,ils s’adressent de la sorte aux contribuables qui les ont financés. Lorsqu’on s’écarte de ces principes, qui vont de soi, pour aborder la pratique, ç’est là que les problèmes commencent.

Download (FR)

De bedreiging van ons papieren erfgoed: massaontzuring als remedie?

Laurent MEESE, Koninklijk Belgisch Instituut  voor Natuur wetenschappen  Verantwoordelijke Bibliotheek en  Documentatie

Massaontzuring kan als conserveringsbehandeling een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van ons papieren verleden. Toch is de toepassing ervan in België een vrij onontgonnen gebied. Het ontzuringsproject van de wetenschappelijke bibliotheek van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) toont aan dat massaontzuring effectief is en slechts weinig neveneffecten vertoont.
Download (NL)

Les archives électroniques : un défi pour l’avenir ?

Véronique FILLIEUX ; Cathy SCHOUKENS ; Évelyne VANDEVOORDE, Université Catholique de Louvain

Les Archives de l’Université Catholique de Louvain ont organisé le 9 mai 2003 leur troisième Journée des archives : “Archives électroniques: Quels défis pour l’avenir ?”, sous la direction du Professeur Paul Servais.

Download (FR)

Apprendre à utiliser et à intégrer l’Internet dans les pratiques d’information et de communication des médecins : l’exemple du Cameroun.

Samuel TIETSE, UFR-IDIST – Université Charles de Gaulle – Lille3 Laboratoire CERSATES

The evolution of physicians’behaviour as a consequence of ICT introduction in their professional environment is a major issue. That is especially true as there is nowadays a concomitant acceleration of medical progress and of information and communication technologies. This might be perceived as an opportunity by physicians who need information, continuing education and up-dating of their knowledge. So, we carried out at survey of a panel of 57 physicians practising medicine in Cameroon. It analyses how the use of Internet tools and their application in the physicians informational and communicational practices are organised.

Download (FR)

Dossier: Het economische intelligentie

De la veille à l’intelligence économique.

Marc BORRY, Société d’Intelligence Stratégique

L’importance du renseignement ne date pas d’aujourd’hui : de SunTsu à Vidocq, l’ex-bagnard devenu préfet de police, l’Histoire ne manque pas d’exemples du rôle incontournable du renseignement sous toutes ses formes. La « Veille », proprement dite, est née de l’explosion de l’information et des limites des outils classiques. Face à cette inflation, amplifiée par Internet, les travailleurs de la connaissance se sont en effet retrouvés de plus en plus démunis. Cette situation est d’autant plus préjudiciable que l’absence d’information pertinente est une maladie qui, si elle peut amener à de graves complications, n’implique pas de symptômes évidents. Pour beaucoup d’entreprises, la découverte du mal s’est souvent muée en dernier soupir.
Download (FR)

L’intelligence économique en pratique : de l’analyse stratégique à la veille concurrentielle.

Julie ABRAHAM, chargée de missions Les Carrières de la Pierre Bleue Belge S.A.

La mise en place d’un dispositif de collecte et de traitement d’informations concurrentielles au sein des sociétés devient une étape indispensable au maintien de la compétitivité. Elle permet à l’entreprise d’identifier et de surveiller ses concurrents directs et indirects, actuels et potentiels. Elle apporte aux dirigeants une réactivité stratégique afin qu’ils puissent adapter leurs politiques marketing et commerciale aux menaces et opportunités du marché. Pour être efficace, ce dispositif doit faire partie d’un processus continu d’analyse de l’information appelé, aujourd’hui, la veille concurrentielle.
Download(FR)

L’attracteur informationnel.

Alain TIHON, SPIN OUT sprl

Cet article vous invite à une promenade un peu particulière, une balade au pays de l’information. Elle nous conduira à découvrir les attracteurs informationnels au terme de deux étapes : la définition des blocs de construction utilisés et la description de l’entreprise 1 comme un système informationnel. Ne vous attendez pas à des “trucs et ficelles” ou à l’exposé de techniques relatives au traitement de l’information et des connaissances. Nous nous situons bien en amont et nous vous convions à une réflexion nouvelle sur l’information et ses systèmes.
Download (FR)

De l’heuristique à l’intelligence économique en passant par la bibliométrie.

Michel DORBAN, Professeur UCL, Centre d’heuristique et de bibliométrie appliquées

La phase de recherche fondamentale [dans le processus de création d’un produit] enclenche tout un processus qui souvent laisse des traces dans les bases de données bibliographiques (articles, communications à un congrès, …), dans les bases de données Brevets et sur Internet. Pour ceux qui analysent méthodiquement ces traces, le nouveau produit est rarement une surprise. La démarche décrite ci-dessous présente cette analyse méthodique.
Download (FR)

Download het volledige nummer