Doc'Moment - Strategische intelligentie en samenwerkingsplatforms: nieuwe perspectieven voor documentmonitoring

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Donderdag 14 September 2023 (14:00 – 16:30)

Monitoring en sourcing vormen de kern van de informatie- en documentatieberoepen. Juist om monitoring of economische intelligentie in verband met een samenwerkingsplatform te implementeren, werd de start-up Esprits Collaboratifs opgericht. Het samenwerkingsplatform Curebot vergemakkelijkt het werk van informatie bewaker door geautomatiseerde inlichtingenprocessen te ontwikkelen.

 Julien Duprat CEO Esprits Collaboratifs

Julien Duprat is algemeen ingenieur en business intelligence-professional en is ervan overtuigd dat collectieve optimalisatie van de informatiecyclus de sleutel is tot de prestaties van bedrijven en organisaties.

Zijn visie? Collaborative, empowering business intelligence, waarbij elke werknemer, elk beroep, elke groep zijn eigen prestaties verbetert en daarmee die van hun bedrijf, door nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Overtuigd van de noodzaak om monitoring-, analyse-, prognose- en business intelligence-processen meer gezamenlijk te maken, richtte Julien Duprat Esprits Collaboratifs op, een bedrijf dat bedrijven en organisaties helpt bij het opzetten van monitoring- en analyseprocessen. Met twintig jaar ervaring in monitoring, analyse en ondersteuning van monitoringprocessen binnen bedrijven begreep Julien Duprat de beperkingen van traditionele monitoringtools en kwam hij met Curebot, het door Esprits Collaboratifs ontwikkelde professionele en collaboratieve monitoringplatform van de nieuwe generatie, dat nu door meer dan 15.000 mensen wordt gebruikt, zowel werknemers van grote concerns als starters, KMO’s, KMO’s en overheidsinstellingen.

 Arnaud TUPINIER, Chief Development Officer, Esprits Collaboratifs

Arnaud Tupinier, een gepassioneerd wetenschapper, is opgeleid als ingenieur in het Henri Mondor Ziekenhuis en ESIEE, waar hij werkte met professionals uit de gezondheidszorg en ontwikkelaars van technische oplossingen. Met een brede IT- en wetenschappelijke achtergrond wekten de opkomst van NBIC’s, IoT en AI al snel zijn interesse en leidde dit ertoe dat hij ging werken aan het ontwerp en de ontwikkeling van innovatieve tools als onderdeel van gezondheidsgerichte R&D bij de Franse Commissie voor Atoomenergie (CEA).

Zijn interesse in de digitale revolutie is niet beperkt tot de gezondheidszorg. Hij heeft een voortdurende transformatie waargenomen in de bedrijfswereld, in alle activiteiten, die zichzelf opnieuw moet uitvinden om te voldoen aan de nieuwe beperkingen die worden opgelegd door digitale spelers en het bloeiende ecosysteem van start-ups, maar ook om de kansen te grijpen die digitale technologie biedt. Om hun prestaties en concurrentiekracht te behouden en te verbeteren, moeten bedrijven hun werkmethodes herdenken en flexibeler, cross-functioneler en innovatiever worden – kortom, wendbaarder.

 Net als in de gezondheidszorg ziet Arnaud in deze voortdurende digitale revolutie een filosofie en waarden die hem diep raken: collaboratieve intelligentie, kennisbeheer, collectieve intelligentie, co-constructie, samenwerking en open innovatie zijn volgens hem de sleutel tot een nieuwe werkdynamiek, emulatie rond inclusieve processen en een gedeelde visie op de strategische doelstellingen van het bedrijf. Het was deze overtuiging die hem ertoe bracht het professionele en ondernemersavontuur van EspritsCollaboratifs aan te gaan.

 De presentaties zullen in het Frans gebeuren.

De vragen kunnen in het Frans en in het Nederlands gesteld worden

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Plaats:

KBR, Concert Zaal
Kunstberg 28
1000 Brussel

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Dinsdag 21 juni 2022 (14 – 17u)

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Els Cornelissen, Departementshoofd Erfgoed Studies, Africa-Museum

Als Federaal Wetenschappelijke Instelling met museum heeft het KMMA geen openbare bibliotheek met een permanentie tijdens de openingsuren en uitleendienst. De centrale en diverse deelbibliotheken zijn enkel op afspraak toegankelijk. Het zijn werkinstrumenten die aangestuurd worden door de ontwikkelingen in het lopende onderzoek en dienstverlening. De internationale context van de institutionele werking doet de vraag naar digitale toegang exponentieel toenemen, maar ook de geleid aard van het onderzoek in aard-, bio- en menswetenschappen heeft een impact op het bibliotheekwezen. Raadpleging van bibliotheken in menswetenschappen gaat vaak gepaard met vragen naar toegang tot andere informatiedragers zoals archieven, historische fotocollecties, klankopnames en collecties. Een specifiek bibliotheekbeheer met eigen beheerssystemen en personeel evolueert dan ook naar een geïntegreerd en divers documentatiebeheer.

 Het Doc’Moment zal vervolgd worden door een geleid bezoek aan het  Museum.

De presentatie van Els Cornelissen zal in het Nederlands en in het Frans gebeuren

Het geleid bezoek zal in het frans en in het Nederlands gebeuren

 Plaats
Africa-Museum
Leuvensesteenweg, 13
3080 Tervuren

Tram 44 : Tervuren Station 

Lid ABD-BVD : Gratis

Geen Lid : 25 €

 Aandacht:  Plaatsen worden beperkt tot 30 mensen. In geval van intrekking gelieve ons zo spoedig mogelijk op de hoogte opstellen

Inschrijven voor dit Doc’Moment

 

Donderdag  25 november 2021(14:00-16:30)

Julie Birkholz
Dr. Julie M. Birkholz is universitair docent Digital Humanities bij Universitiet Gent en hoofd van het Digital Research Lab van KBR. Haar onderzoeksexpertise ligt op het gebied van historische sociale netwerkanalyse. Van 2017 – 2020 was ze DH Fellow bij het ERC Agents of Change Research-project WeChangEd, dat onderzoek deed naar de historische netwerken van vrouwelijke redacteuren, tijdschriften en organisaties in Europa, evenals de research data manager voor de gekoppelde open data van de bibliografische informatie van deze redacteuren. Van 2014 – 2017 was ze postdoctoraal onderzoeker bij het Centre for Higher Education Governance Gent, waar ze onderzoek deed naar de identificatie van sociale netwerken door middel van webdata. Ze is gepromoveerd in organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland. Aangezien de studie van netwerken, zowel de theorie als de methoden, disciplines overschrijdt, is haar onderzoek inherent interdisciplinair.

Sally Chambers
Sally Chambers is onderzoekscoördinator van KBR’s data.kbr.be project & Digital Humanities Research Coordinator bij het Ghent Centre for Digital Humanities. Ze is ook de dagelijkse coördinator van de Belgische deelname aan DARIAH, de Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities. Het doel van DARIAH in België is om een duurzaam dienstenportfolio aan te bieden ter ondersteuning van digitaal onderzoek in de kunsten en geesteswetenschappen. Ze heeft een BA in Literatuur met Psychologie, een MA in Culturele Studies en een postgraduate kwalificatie in Information Services Management.

 

 

Digital Research Lab

Het KBR Digital Research Lab dient om tekst- en dataminingonderzoek naar de diverse, meertalige gedigitaliseerde en born-digital collecties van KBR te vergemakkelijken. Dit omvat o.a. het ondersteunen van de digitale toegang van tekstuele bronnen, het stimuleren van (her)gebruik en onderzoek van deze digitale bronnen, data en metadata van deze collecties. Het Lab wil een plek zijn voor digitaal onderzoek en experiment. Het geeft advies en ondersteuning bij het realiseren van deze digitale projecten. Hierbij ligt de focus op het gebruik van computationele methoden zoals tekst- en datamining en Digital Humanities-onderzoek naar de collecties van KBR. 

DATA-KBR-BE

Het project DATA-KBR-BE is een interdisciplinaire samenwerking tussen experten in cultureel erfgoed, digital humanities-onderzoekers en datawetenschappers. Het is de bedoeling om toegang op dataniveau aan te bieden tot de gedigitaliseerde en born-digital collecties van KBR, in het kader van Open Science. DATA-KBR-BE zal de bestaande ICT-infrastructuur van KBR optimaliseren. Zo stimuleert het project een duurzame toegang op dataniveau tot de gedigitaliseerde collecties, specifiek voor onderzoek in de digital humanities.

 

De presentaties zullen in het Engels gebeuren en de vragen/antwoorden sessie zal in het Engels en in het Nederlands gebeuren.

 

De link :

https://www.eventbrite.co.uk/e/gestion-de-donnees-numeriques-a-kbr-beheer-van-digitale-data-bij-kbr-tickets-210968541587

 

 Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – donderdag 23 september 2021 (14:00 – 16:30)

Bibliothecarissen in projectmodus: een terugblik op het ontwerp van een grote bibliotheek in Frankrijk”

Emilie GARCIA GUILLEN, doctoraat in de sociologie, Université libre de Bruxelles

De door de spreker gepresenteerde thesis onderzoekt een project voor het ontwerp van een grote bibliotheek in een recent opgerichte Franse metropool, die een vlaggenschip moest worden op het gebied van cultuur op de schaal van de agglomeratie.  De inzet van deze grote bibliotheek, die een “drager van betekenis en toekomst voor de inwoners” zou moeten zijn, is voor de verkozenen dan ook in verschillende opzichten van groot belang (dynamiek van het cultuurbeleid, imago van de stad, invloed van de metropool, …). Het onderzoek kijkt meer specifiek naar de activiteit van bibliothecarissen die aan deze bibliotheek werken, “in projectmodus”.

De presentatie zal in het Frans gebeuren.

Inschrijving


Plaats : online (De link zal u toegestuurd worden na inschrijving)

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Maandag 18 september 2017 (14:15 – 16:30)

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Persoonlijke gegevens, bent u klaar voor 2018?

door Pierre-Yves Thoumsin, Advocaat aan de Balie te Brussel, JVM Avocats – Gespecialiseerd in intellectueel recht – Assistent aan de Université Libre de Bruxelles (in het Frans)
en Caroline De Geest, Communicatieverantwoordelijke juridische zaken, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (in het Nederlands)

Persoonsgegevens zijn een probleem geworden zowel voor wie ze ter beschikking stelt als voor de gebruiker. De nieuwe “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht sinds mei 2016, geeft aan bedrijven en organisaties de mogelijkheid tot 25 mei 2018 om aan de nieuwe eisen te voldoen. Vanaf nu dienen dan ook de nodige voorzieningen genomen te worden om de overgang naar de nieuwe regeling vlot te laten verlopen.
Tijdens dit Doc’Moment bieden we u de gelegenheid om kennis te nemen van de algemene principes van dit AVG en van de nieuwe rechten en plichten. Wat zijn de gevolgen voor de informatieverwerking? Hoe dient dagdagelijks omgegaan met de juridische beperkingen? Hoe zich voor te bereiden op de naleving?

Om het debat vlot te laten verlopen, nodigen we u uit om reeds vooraf uw vragen aan ons door te spelen (via het inschrijvingsformulier of per mail).

Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België – Park Room (2de verdieping)
Adres: Keizerslaan 2, te 1000 Brussel
Opgelet: Om veiligheidsredenen is enkel de ingang op de Kunstberg (ingang nr. 1 op het toegangsplan) open voor het publiek. Er zal ook een verscherpte toegangscontrole plaatsvinden.

Toegangsplan
Download (NL-FR)

Gratis voor de leden (niet-leden betalen €25)

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Margot Waty en Alexandre Jacobs zijn de ABD-BVD-Prijs laureaten 2017. De prijs werd tijdens​ het Inforum ​overhandigd

  • aan ​​Mevr. ​Margot Watyvoor haar eindwerk “Ouverture du Domain Name System de 2012 : impacts de l’arrivée des new gTLD sur l’écosystème des noms de domaine” ​
  • aan Dhr. Alexandre Jacobs voor zijn eindwerk “Transmitting information through the pipeline network: reevaluating the gas explosions of San Bruno, Engelhart and Ghislenghien from the perspective of organizational, conceptual or information management-related elements in the pipeline business”

De ABD-BVD-Prijs 2016 werd tijdens het Inforum uitgereikt aan Pauline Delhez, Bachelor in de Bibliotheekwetenschappen aan de Hogeschool van de Provincie Luik. De titel van zijn verhandeling is “Vers un lieu d’étude et de vie : un avenir prometteur pour la BST-Sciences à l’Université de Liège“.

Kom in grote getale onze eerste Doc’Moment van het begin van het nieuwe schooljaar bijwonen over mind mapping dat zal plaatsgrijpen op 12 oktober 2015. Twee sprekers stellen u een mini-opleiding voor over het onderwerp. Michèle Orban, verantwoordelijk voor bewaking ontwikkelt met ondersteunende voorbeelden waarin mind mapping een transversaal hulpmiddel van visualisatie en exploitatie van de interessante informatie in de verschillende I&D-beroepen is. Van zijn kant legt Arnaud Seeuws, documentalist bij het Belgische Antigifcentrum, ons uit welke de bestaande hulpmiddelen zijn op de markt met talrijke voorbeelden verduidelijkend de oneindige voorbeelden van mind mapping.

NB: De uiteenzettingen gebeuren in het Frans.

Mis ons laatste nummer niet van de Bladen voor Documentatie dat begin oktober 2015 zal verschijnen. Onze publicatie zal betrekking hebben op het audiovisuele in zijn ruimste betekenis. U kan uw kennis over het beheer van foto’s, video’s maar ook van audio vergroten. Om iedereen te laten lezen… na het zelf verslonden te hebben!

De ABD-BVD kent jaarlijks een prijs toe als beloning voor een eindwerk dat gewijd is aan de Informatie- en Documentatiewetenschap. Dit jaar werd beslist om de Prijs toe te kennen aan Olivier Thirion, afgestudeerd in 2014 als Master in sciences et technologies de l’information et de la communication, Finalité information, aan de Université libre de Bruxelles (ULB), voor zijn eindwerk Descriptions bibliographiques et points d’accès. Quels défis posent les nouveaux modèles de données et les nouvelles normes aux bibliothèques francophones ? Gefeliciteerd !