Volg ons ook op @ABD_BVD!

Doc'Moment : Wat betekent documentatiebeheer vandaag in het Koninklijk Museum voor Midden Afrika?

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Dinsdag 21 juni 2022 (14 – 17u)

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Els Cornelissen, Departementshoofd Erfgoed Studies, Africa-Museum

Als Federaal Wetenschappelijke Instelling met museum heeft het KMMA geen openbare bibliotheek met een permanentie tijdens de openingsuren en uitleendienst. De centrale en diverse deelbibliotheken zijn enkel op afspraak toegankelijk. Het zijn werkinstrumenten die aangestuurd worden door de ontwikkelingen in het lopende onderzoek en dienstverlening. De internationale context van de institutionele werking doet de vraag naar digitale toegang exponentieel toenemen, maar ook de geleid aard van het onderzoek in aard-, bio- en menswetenschappen heeft een impact op het bibliotheekwezen. Raadpleging van bibliotheken in menswetenschappen gaat vaak gepaard met vragen naar toegang tot andere informatiedragers zoals archieven, historische fotocollecties, klankopnames en collecties. Een specifiek bibliotheekbeheer met eigen beheerssystemen en personeel evolueert dan ook naar een geïntegreerd en divers documentatiebeheer.

 Het Doc’Moment zal vervolgd worden door een geleid bezoek aan het  Museum.

De presentatie van Els Cornelissen zal in het Nederlands en in het Frans gebeuren

Het geleid bezoek zal in het frans en in het Nederlands gebeuren

 Plaats
Africa-Museum
Leuvensesteenweg, 13
3080 Tervuren

Tram 44 : Tervuren Station 

Lid ABD-BVD : Gratis

Geen Lid : 25 €

 Aandacht:  Plaatsen worden beperkt tot 30 mensen. In geval van intrekking gelieve ons zo spoedig mogelijk op de hoogte opstellen

Inschrijven voor dit Doc’Moment

 

Donderdag  25 november 2021(14:00-16:30)

Julie Birkholz
Dr. Julie M. Birkholz is universitair docent Digital Humanities bij Universitiet Gent en hoofd van het Digital Research Lab van KBR. Haar onderzoeksexpertise ligt op het gebied van historische sociale netwerkanalyse. Van 2017 – 2020 was ze DH Fellow bij het ERC Agents of Change Research-project WeChangEd, dat onderzoek deed naar de historische netwerken van vrouwelijke redacteuren, tijdschriften en organisaties in Europa, evenals de research data manager voor de gekoppelde open data van de bibliografische informatie van deze redacteuren. Van 2014 – 2017 was ze postdoctoraal onderzoeker bij het Centre for Higher Education Governance Gent, waar ze onderzoek deed naar de identificatie van sociale netwerken door middel van webdata. Ze is gepromoveerd in organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland. Aangezien de studie van netwerken, zowel de theorie als de methoden, disciplines overschrijdt, is haar onderzoek inherent interdisciplinair.

Sally Chambers
Sally Chambers is onderzoekscoördinator van KBR’s data.kbr.be project & Digital Humanities Research Coordinator bij het Ghent Centre for Digital Humanities. Ze is ook de dagelijkse coördinator van de Belgische deelname aan DARIAH, de Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities. Het doel van DARIAH in België is om een duurzaam dienstenportfolio aan te bieden ter ondersteuning van digitaal onderzoek in de kunsten en geesteswetenschappen. Ze heeft een BA in Literatuur met Psychologie, een MA in Culturele Studies en een postgraduate kwalificatie in Information Services Management.

 

 

Digital Research Lab

Het KBR Digital Research Lab dient om tekst- en dataminingonderzoek naar de diverse, meertalige gedigitaliseerde en born-digital collecties van KBR te vergemakkelijken. Dit omvat o.a. het ondersteunen van de digitale toegang van tekstuele bronnen, het stimuleren van (her)gebruik en onderzoek van deze digitale bronnen, data en metadata van deze collecties. Het Lab wil een plek zijn voor digitaal onderzoek en experiment. Het geeft advies en ondersteuning bij het realiseren van deze digitale projecten. Hierbij ligt de focus op het gebruik van computationele methoden zoals tekst- en datamining en Digital Humanities-onderzoek naar de collecties van KBR. 

DATA-KBR-BE

Het project DATA-KBR-BE is een interdisciplinaire samenwerking tussen experten in cultureel erfgoed, digital humanities-onderzoekers en datawetenschappers. Het is de bedoeling om toegang op dataniveau aan te bieden tot de gedigitaliseerde en born-digital collecties van KBR, in het kader van Open Science. DATA-KBR-BE zal de bestaande ICT-infrastructuur van KBR optimaliseren. Zo stimuleert het project een duurzame toegang op dataniveau tot de gedigitaliseerde collecties, specifiek voor onderzoek in de digital humanities.

 

De presentaties zullen in het Engels gebeuren en de vragen/antwoorden sessie zal in het Engels en in het Nederlands gebeuren.

 

De link :

https://www.eventbrite.co.uk/e/gestion-de-donnees-numeriques-a-kbr-beheer-van-digitale-data-bij-kbr-tickets-210968541587

 

 Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – donderdag 23 september 2021 (14:00 – 16:30)

Bibliothecarissen in projectmodus: een terugblik op het ontwerp van een grote bibliotheek in Frankrijk”

Emilie GARCIA GUILLEN, doctoraat in de sociologie, Université libre de Bruxelles

De door de spreker gepresenteerde thesis onderzoekt een project voor het ontwerp van een grote bibliotheek in een recent opgerichte Franse metropool, die een vlaggenschip moest worden op het gebied van cultuur op de schaal van de agglomeratie.  De inzet van deze grote bibliotheek, die een “drager van betekenis en toekomst voor de inwoners” zou moeten zijn, is voor de verkozenen dan ook in verschillende opzichten van groot belang (dynamiek van het cultuurbeleid, imago van de stad, invloed van de metropool, …). Het onderzoek kijkt meer specifiek naar de activiteit van bibliothecarissen die aan deze bibliotheek werken, “in projectmodus”.

De presentatie zal in het Frans gebeuren.

Inschrijving


Plaats : online (De link zal u toegestuurd worden na inschrijving)

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Maandag 18 september 2017 (14:15 – 16:30)

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Persoonlijke gegevens, bent u klaar voor 2018?

door Pierre-Yves Thoumsin, Advocaat aan de Balie te Brussel, JVM Avocats – Gespecialiseerd in intellectueel recht – Assistent aan de Université Libre de Bruxelles (in het Frans)
en Caroline De Geest, Communicatieverantwoordelijke juridische zaken, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (in het Nederlands)

Persoonsgegevens zijn een probleem geworden zowel voor wie ze ter beschikking stelt als voor de gebruiker. De nieuwe “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht sinds mei 2016, geeft aan bedrijven en organisaties de mogelijkheid tot 25 mei 2018 om aan de nieuwe eisen te voldoen. Vanaf nu dienen dan ook de nodige voorzieningen genomen te worden om de overgang naar de nieuwe regeling vlot te laten verlopen.
Tijdens dit Doc’Moment bieden we u de gelegenheid om kennis te nemen van de algemene principes van dit AVG en van de nieuwe rechten en plichten. Wat zijn de gevolgen voor de informatieverwerking? Hoe dient dagdagelijks omgegaan met de juridische beperkingen? Hoe zich voor te bereiden op de naleving?

Om het debat vlot te laten verlopen, nodigen we u uit om reeds vooraf uw vragen aan ons door te spelen (via het inschrijvingsformulier of per mail).

Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België – Park Room (2de verdieping)
Adres: Keizerslaan 2, te 1000 Brussel
Opgelet: Om veiligheidsredenen is enkel de ingang op de Kunstberg (ingang nr. 1 op het toegangsplan) open voor het publiek. Er zal ook een verscherpte toegangscontrole plaatsvinden.

Toegangsplan
Download (NL-FR)

Gratis voor de leden (niet-leden betalen €25)

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Margot Waty en Alexandre Jacobs zijn de ABD-BVD-Prijs laureaten 2017. De prijs werd tijdens​ het Inforum ​overhandigd

  • aan ​​Mevr. ​Margot Watyvoor haar eindwerk “Ouverture du Domain Name System de 2012 : impacts de l’arrivée des new gTLD sur l’écosystème des noms de domaine” ​
  • aan Dhr. Alexandre Jacobs voor zijn eindwerk “Transmitting information through the pipeline network: reevaluating the gas explosions of San Bruno, Engelhart and Ghislenghien from the perspective of organizational, conceptual or information management-related elements in the pipeline business”

De ABD-BVD-Prijs 2016 werd tijdens het Inforum uitgereikt aan Pauline Delhez, Bachelor in de Bibliotheekwetenschappen aan de Hogeschool van de Provincie Luik. De titel van zijn verhandeling is “Vers un lieu d’étude et de vie : un avenir prometteur pour la BST-Sciences à l’Université de Liège“.

Kom in grote getale onze eerste Doc’Moment van het begin van het nieuwe schooljaar bijwonen over mind mapping dat zal plaatsgrijpen op 12 oktober 2015. Twee sprekers stellen u een mini-opleiding voor over het onderwerp. Michèle Orban, verantwoordelijk voor bewaking ontwikkelt met ondersteunende voorbeelden waarin mind mapping een transversaal hulpmiddel van visualisatie en exploitatie van de interessante informatie in de verschillende I&D-beroepen is. Van zijn kant legt Arnaud Seeuws, documentalist bij het Belgische Antigifcentrum, ons uit welke de bestaande hulpmiddelen zijn op de markt met talrijke voorbeelden verduidelijkend de oneindige voorbeelden van mind mapping.

NB: De uiteenzettingen gebeuren in het Frans.

Mis ons laatste nummer niet van de Bladen voor Documentatie dat begin oktober 2015 zal verschijnen. Onze publicatie zal betrekking hebben op het audiovisuele in zijn ruimste betekenis. U kan uw kennis over het beheer van foto’s, video’s maar ook van audio vergroten. Om iedereen te laten lezen… na het zelf verslonden te hebben!

De ABD-BVD kent jaarlijks een prijs toe als beloning voor een eindwerk dat gewijd is aan de Informatie- en Documentatiewetenschap. Dit jaar werd beslist om de Prijs toe te kennen aan Olivier Thirion, afgestudeerd in 2014 als Master in sciences et technologies de l’information et de la communication, Finalité information, aan de Université libre de Bruxelles (ULB), voor zijn eindwerk Descriptions bibliographiques et points d’accès. Quels défis posent les nouveaux modèles de données et les nouvelles normes aux bibliothèques francophones ? Gefeliciteerd !

logo_inforum_2015

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

Georganiseerd met de steun van

ebsco logo 294LOGO_DelawareConsultinglogo_infor_2015logo_lm_2015

 

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Bart Vancoppenolle, Faculteitsbibliothecaris, Bibliotheek faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Guy Delsaut, voorzitter van ABD-BVD,
Patrick Lefèvre, directeur-generaal van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),
en Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2015


EEN WEBSITE VOOR DE OPENBARE BIBLIOTHEEK: EXTRA CONTENT, MEER DIENSTVERLENING

door Laurence Delaye, Responsable de l’Espace public numérique de Jemappes, Bibliothèque principale Mons

In een informatiemaatschappij waar het Internet is uitgegroeid tot het belangrijkste medium, is het voor een openbare bibliotheek onmogelijk om afwezig te blijven. Velen gaven de voorkeur aan een pagina op de gemeentelijke website of hebben op zijn best een blog om hun publiek te informeren, maar de lezers zijn veeleisender. De bibliotheekwetgeving volgt dan ook deze evolutie. Welke content en diensten kan de openbare bibliotheek via een website aanbieden?

Download (FR)


APPROACHES TO DIGITAL PRESERVATION PLANNING AT THE BRITISH LIBRARY

door Michael Day, Digital Preservation Manager The British Library, London (UK)

The British Library is increasingly a digital library. Over the past few decades, the British Library has built up significant collections of digital content, accelerated in recent years by the extension of legal deposit provisions to non-print works in 2013. The Library has invested heavily in developing scalable infrastructures for the acquisition, storage and management of large amounts of digital content and has approved a digital preservation strategy that is focused on the embedding of digital sustainability as an organizational principle across the whole organisation. This presentation will focus on the development of the Library’s preservation planning activities, which are intended to help manage preservation risks and challenges across all digital collection content lifecycles.

Download (EN)


NETWERKMOMENT


INFORMATIEBEHEER BETREEDT EEN NIEUW TIJDPERK: WAT HET WILDE WEB MET ONS EN ONZE ORGANISATIES DOET

door Filip Callewaert, Verantwoordelijke Informatie- en Archiefbeheer, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

We kunnen er niet omheen kijken: de wereld en, als onderdeel daarvan, onze organisaties zijn in een informatie-revolutie terechtgekomen. Het “informatie-werk” verandert drastisch: informatieverwerkende systemen worden intelligent, meer en meer bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd, en “social collaboration” is een vereiste geworden in ons dagelijkse kenniswerk. Informatie zal in bedrijven supernuttig en hyperkinetisch zijn, of zal niet zijn. In deze presentatie staan we stil bij deze (r)evolutie en haar “krachten”. Wat ons vooral interesseert is hoe we een passende visie op informatiebeheer kunnen definiëren, en welke radicaal andere informatiebeheerprocessen en -tools we zullen inzetten.

Download (NL)


VOORSTELLING VAN DE NIEUWE IN AANBOUW ABD-BVD WEBSITE

door Denis Renard, Webmaster, ABD-BVD


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Jésica De Salvador, Information Officer, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, Brussel

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Olivier Thirion (diplômé de l’ULB)

Titel van het ingediende eindwerk: Descriptions bibliographiques et points d’accès : quels défis posent les nouveaux modèles de données et les nouvelles normes aux bibliothèques francophones.

Download (FR)


HET OPSPOREN VAN INFORMATIE DOOR HET ZOEKEN OP BEELD

door Paul Nieuwenhuysen, Professor, Vrije Universiteit Brussel (VUB)

De lezing geeft een overzicht van een lopend onderzoek naar een methode voor het verkrijgen van informatie, waarbij we vertrekken van beelden die via het Internet toegankelijk zijn. In een relatief nieuwe methode om informatie op te sporen bestaat een query niet uit tekst maar uit een beeldbestand. De prestaties en het nut van twee zoeksystemen worden beoordeeld. Verschillende toepassingen worden geïllustreerd. Concluderend: het zoeken op beeld via het Internet is een opkomende, extra methode voor het vinden van informatie.

Download (EN)


ATTENDEREN OP SOCIALE NETWERKEN: METHODEN, INSTRUMENTEN EN TIPS

door Béatrice Foenix-Riou, Directrice BFR Consultants en auteur Recherche-eveillee.com, Saint-Maur-des-Fossés (Frankrijk)

Sociale netwerken zijn waardevolle en krachtige tools om te attenderen. I&D-professionals aarzelen om ze te gebruiken mogelijk uit angst voor information overload. Nade voorstelling van een aantalsociale netwerken enhun nut voor I&D-professionals, gaat de aandacht meer specifieknaarTwitter enactuele methoden, instrumenten entrucs omhet gebruik vande microbloggingsite te optimaliseren.

Download (FR)


UITLEIDING VAN DE DAG

door Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2015


RECEPTIE