Portret van een nieuw bestuurslid: Vincent Duterme

We beëindigen de presentatie van de nieuwe bestuursleden met het portret van Vincent Duterme.

Vincent Duterme is bibliothecaris-documentalist, gediplomeerd door het Jean-Pierre Lallemand Instituut. Hij combineert zijn passie voor geschiedenis met documentatie en richt zijn eindwerk op de uitoefening van censuur in Brussel in de Negentiende Eeuw. Na een korte passage in de sector van de openbare bibliotheken, kiest Vincent voor documentatie. Na enkele opmerkelijke ervaringen bij de Europese Commissie en de Raad van State treedt hij in 2001 in dienst bij het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen oftewel Egmont Instituut. Terwijl hij aanvankelijk verantwoordelijk was voor het documentatiecentrum, werden zijn competenties uitgebreid naar publicaties, de uitwerking van databanken en activiteiten van attendering, alsook naar het organiseren van evenementen.