Overlijden van oud-president van ABD-BVD Paul Hubot

We hebben kortgeleden vernomen dat onze oud-president, Paul Hubot, op 16 juni overleden is op 81-jarige leeftijd. Als licentiaat in de aardrijkskunde van de Université Libre de Bruxelles en licentiaat in de informatie- en documentatiewetenschappen werkte hij gedurende 30 jaar voor het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. In 1985 vervoegde hij de Raad van bestuur van ABD-BVD, die hij voorgezeten heeft van 1988 tot 1992, waarbij hij Luc Van Simaeys opvolgde. Onze gedachten gaan uit naar zijn naasten en naar degenen die met hem samengewerkt hebben tijdens zijn carrière.