Nieuwe I&D puzzelstukken

Inforum 2015 bracht rond het thema “The I&D puzzle: new pieces to solve it” een brede waaier van professionals samen. Meer dan 150 deelnemers luisterden naar de vijf sprekers die mogelijke oplossingen aanbrachten voor dagdagelijkse I&D-problemen. Een Engelstalige key speaker gevolgd door twee Nederlandstalige en twee Franstalige sprekers getuigen van het meertalig karakter van onze vereniging. Het ogenblik werd ook gekozen om de nieuwe ABD-BVD-website in te leiden, die kort na dit Inforum operationeel zal worden. Zoals steeds tijdens Inforum reikte de vereniging de ABD-BVD Prijs uit. We wensen de laureaat een mooie toekomst toe. Vooral danken we de sprekers, de Koninklijke Bibliotheek van België, de sponsors, het organisatiecomité en vanzelfsprekend de deelnemers die van dit Inforum een succes maakten. Hopelijk zien we elkaar sneller dan Inforum 2016, het volgend Doc’Moment over Text-Mining gaat door op 23 juni.