Michèle Orban werd benoemd tot secretaris-generaal

Om persoonlijke redenen wenste Stephanie Wolbeek niet langer de functie van secretaris-generaal van de ABD-BVD te vervullen vanaf september. Tijdens zijn vergadering van 20 juni heeft de Raad van Bestuur Michèle Orban benoemd om haar op te volgen. De rest van het dagelijks bestuur blijft ongewijzigd.