25 mrt| Een terugblik op onze Algemene vergadering 2018

Op 20 maart 2018 vond de Algemene vergadering van onze vereniging plaats in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). Tijdens deze bijeenkomst bracht onze schatbewaarder het afgewerkte budget 2017 alsook een voorstel voor het budget 2018 aan. Beiden werden goedgekeurd door de Algemene vergadering.

Deze Algemene vergadering was ook de gelegenheid om terug te komen op alle gebeurtenissen die op het voorbije jaar hun stempel gedrukt hebben. Laat ons niet vergeten dat 2017 het jaar was waarin de ABD-BVD haar 70-jarig bestaan vierde.

2018 zal evenzeer een goed gevuld jaar worden, met onze Doc’Moments over diverse, gevarieerde thema’s, ons Inforum (We manage everything, op 24 mei) en het maken van onze 4 nummers van de Bladen voor Documentatie.

Onze vereniging zou niet kunnen functioneren zonder de vele vrijwilligers die ertoe behoren. Onze Algemene vergadering heeft dus de bestuurders Guy Delsaut, Dominique Dewind, Stéphanie Fort, Didier Haas, Philippe Laurent, Alain Reisenfeld, Isabelle Somville-Cornet, Marc Van den Bergh en Dominique Vanpée opnieuw aangewezen.  We noteren ook de intrede van drie nieuwe bestuurders: Vincent Duterme, Nadège Isbergue en Clément Montagne.

We heten hen hartelijk welkom en bedanken hen voor de interesse die zij opbrengen voor de activiteiten van de ABD-BVD.

De vereniging wenst ook de uittredende bestuurders die besloten hebben om hun mandaat niet te vernieuwen te bedanken: Danielle Couvreur, Catherine Gérard, Stephanie Wolbeek en Frédéric Vergez. Bedankt voor jullie engagement van de voorbije jaren.

De slides van de Algemene vergadering zijn hieronder ter beschikking.

Download (NL)