Een nieuw en meer vrouwelijk bureau

Toen de Raad van bestuur op 29 maart samengekomen is, heeft zij de personen aangewezen die het komende jaar de zetels in het bureau zullen bezetten. Guy Delsaut blijft voorzitter en begint aldus aan zijn 5de jaar aan het hoofd van onze vereniging. Hij wordt nog steeds bijgestaan door een vicevoorzitster, Isabelle Somville-Cornet, en een vicevoorzitter, Marc Van den Bergh. Michèle Orban gaat door met het werk van Secretaris-generaal dat zij aangevat heeft in september 2017. Didier Haas wordt als schatbewaarder vervangen door Stéphanie Fort. Met drie vrouwen en twee mannen wordt het bureau dus vrouwelijker. Het zal verder waken over het goede functioneren van de ABD-BVD. Wij maken van de gelegenheid gebruik om Didier Haas hartelijk te danken voor al die jaren in de rol van schatbewaarder.