Doc’Moment over het fotografisch archief: de presentaties zijn beschikbaar

Op 20 november hebben een dertigtal deelnemers het Doc’Moment dat gewijd was aan het fotografisch archief bijgewoond aan de Haute École Galilée te Brussel. Nico Gastmans heeft ons meegenomen in de evolutie van de fotografie doorheen de geschiedenis van het Agentschap Van Parys. Julie Mauro en Erik Buelinckx van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) hebben ons daarna het werk voorgesteld dat KIK verricht voor fotografische archieven en de valorisatie ervan.

Beide presentaties die ons het belang van het fotografisch patrimonium in herinnering brengen zijn inmiddels beschikbaar op onze website.