Milieu als een focus in de Bladen

De herfst staat voor onze deur … en nummer 2017/3 van de Bladen voor Documentatie valt in de bus!

In dit nummer vindt u een dossier over FELNET wat een samenwerking is tussen documentatiecentra gespecialiseerd in milieu met het doel milieu-informatie te verzamelen en via een online catalogus tot bij de gebruiker te brengen. De geschiedenis van FELNET wordt toegelicht en een gedetailleerde uitleg gegeven over de werking van de online database. Een ander artikel gaat hier na wat de meerwaarde is van open data, we bekijken het gerelateerde project FRIS en tonen hoe we meer bezoekers naar een website krijgen.

Naast dit erg interessante dossier biedt een ander artikel een inzicht in de evolutie van de documentaire functie. De recente ontwikkelingen binnen de bibliotheek van de wetenschappen van de Universiteit Luik worden bekeken. We gaan na welke toekomstige rol is weggelegd voor informatiebemiddelaars inzake de toenemende podcasting. Vervolgens is er een verslag over de impact van de digitalisering op de media en komen onze traditionele rubrieken aan bod met nieuwe publicaties en een blik op de pers.

Inhoud Bladen 2017/3