Artikel ABD-BVD gered op Franstalige Wikipedia

Op 2 maart jongstleden werd de verwijdering van het artikel over de Belgische Vereniging voor Documentatie van de Franstalige versie van Wikipedia voorgesteld. Na twee weken van discussie hebben zeven wikipedianen zich uitgesproken voor het behoud van het artikel en één enkele voor de verwijdering. Dit resultaat kan worden toegeschreven aan het werk van medewerkers die het artikel over onze organisatie aanmerkelijk verbeterd hebben en bronnen toegevoegd hebben. Wij danken hen hiervoor. Aangezien het resultaat van de stemming duidelijk is, zou het artikel niet meer in vraag gesteld moeten worden in de Franstalige versie van de vrije encyclopedie. U kan het consulteren en misschien nog verder uitwerken op de pagina: https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_belge_de_documentation.