Reservist officier information manager (Defensie - Evere)

Vacature online sinds 20/10/2021

Als informatie manager ben je binnen je dienst verantwoordelijk voor het optimale beheer en gebruik van alle informatiekanalen- en middelen. Dit houdt in dat je voorstellen uitwerkt, deze voorstelt aan het commando en inplaatsstelt m.b.t. de middelen, de communicatiemedia en processen voor het efficiënt borgen én delen van de relevante informatie die de verschillende actoren van je dienst produceren, gebruiken en ter beschikking stellen.
Je streeft maximaal naar efficiëntie van het informatiebeheer (één bron van gegevens, geen dubbele encodering, intelligent toegangsbeheer tot informatie, enz…) en je houdt rekening met de veiligheidsvereisten en de regelgeving over de gegevensbescherming m.b.t. de inhoud van de informatie. Je zorgt ervoor dat de interne en externe stromen van de organisatie-informatie goed verlopen en dit in samenwerking met de stakeholders extern aan je dienst. ICT kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar dat hoeft niet; je bent de brug tussen de IT-mogelijkheden ende activiteiten van de dienst zelf. Tenslotte sta je niet alleen het commando, maar ook de collega’s en diensten van je organisatie bij als raadgever en coach voor informatiebeheer en je gaat met hen op zoek naar efficiënte oplossingen en innovatie.
(80602 80609 80618)

Beantwoord je aan de voorwaarden?
  • Je bent nog geen 50 jaar in het jaar van inlijving.
  • Je beschikt over een master Communicatiewetenschappen
  • Je bent Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.

Link: https://www.mil.be/nl/werken-bij-defensie/vacatures/reservist/reservist-officier-information-manager-via-wederoproeping#panel-job-offer