“GOOGLE BOOKS@KBR” Assistent Magazijnmedewerker (KBR - Brussel)

Vacature online sinds 04/04/2023

Vacature

Omwille van de leesbaarheid staan onze functiebeschrijvingen enkel in het mannelijk. Alle functies staan op gelijke wijze open voor zowel vrouwen als mannen.

 

Aantal plaats(en): 6 Taal: NL of FR
Referte: KBR-2023-05 Statuut: C

 

INHOUD VAN DE FUNCTIE

Het project: GOOGLE BOOKS@KBR

GOOGLE BOOKS @ KBR is een samenwerkingsproject voor de digitalisering van het erfgoed van KBR en de terbeschikkingstelling ervan online.

Het project GOOGLE BOOKS is een initiatief van de onderneming GOOGLE en werd in 2005 gelanceerd in het kader van een partnerschap met de grote Amerikaanse universiteitsbibliotheken; het doel bestaat erin snel een zo volledig mogelijke online digitale bibliotheek tot stand te brengen. In dit kader heeft GOOGLE in zowel de Verenigde Staten als Europa digitaliseringslaboratoria gecreëerd. De partnerbibliotheken vertrouwen hun fondsen met drukwerken toe aan GOOGLE, dat de taak heeft de boeken te digitaliseren en online beschikbaar te maken via haar portaalsite GOOGLE BOOKS en de digitale bibliotheken van haar partners.

In het kader van het project GOOGLE BOOKS @ KBR wil KBR een corpus van ca. 100.000 gedrukte werken die vóór 1895 zijn gepubliceerd laten digitaliseren en online toegankelijk maken, tegen een tempo van 4.000 boeken per maand en dat gedurende 48 maanden.

De functie: magazijnmedewerker

In dit kader beheer je, als magazijnmedewerker, het verkeer van de boeken in de opslagplaatsen en stel je ze materieel ter beschikking van de leden van het projectteam. Daartoe werk je onder het toezicht van de projectcoördinator; je voert taken uit die zich situeren vóór en na het digitaliseringsproces, enerzijds in het kader van de voorbereiding van de pakketten te digitaliseren documenten, waarbij je in het magazijn de te selecteren werken identificeert, ze overbrengt naar het lokaal waar de pakketten worden klaargemaakt en ze in dozen stopt met het oog op het vervoer en, tot slot, de laadborden verplaatst tot op de plek waar ze door de vervoerder worden opgehaald; anderzijds sta je in voor de terugkeer naar het magazijn van de boeken eens ze zijn gedigitaliseerd, in het externe depot van KBR te Péronnes-lez-Binche;

Voorbeelden van taken:

 • De conserveringsrekken doorlopen om de boeken te identificeren en te selecteren die moeten worden gedigitaliseerd;
 • De verwijdering van de boeken uit de collecties signaleren met behulp van een kaartje ad hoc en de bibliografische beschrijvingen in het online systeem bijwerken;
 • Ervoor zorgen dat de lichten in de gangen zijn gedoofd en dat alle lichten gedoofd zijn op het einde van de dag;
 • Documenten die in slechte staat verkeren identificeren en de bevoegde persoon voor hun behandeling daarvan kennis geven;
 • De geselecteerde werken naar het lokaal brengen waar de pakketten worden klaargemaakt;
 • De geverifieerde werken in de vervoerkisten plaatsen;
 • De laadborden met kisten van het voorbereidingslokaal naar de plek brengen waar ze door de vervoerder worden opgehaald;
 • De door de vervoerder teruggebrachte kisten openen en de werken terugplaatsen in de rekken;
 • De boeken op coherente wijze schikken, met inachtneming van de verschillende regels;
 • De veiligheid van de collecties en de netheid van de entrepots garanderen.

Meer informatie over de functie? Frédéric Lemmers Verantwoordelijk DIGIT

Tel.: +32 (0)2 519.56.64

E-mail: frederic.lemmers@kbr.be

CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Er is een vacature bij de Directie Ondersteunende Diensten – Afdeling Digit van de Koninklijke Bibliotheek van België, Kunstberg 28, 1000 Brussel.

De dienst Digit telt 28 personen die verdeeld zijn over twee verdiepingen. De dienst coördineert de digitalisering van het erfgoed dat de Koninklijke Bibliotheek bewaart (kranten, handgeschreven en gedrukte boeken, muziekpartituren, geluidsdocumenten, kaarten en plannen, prenten, munten en penningen …) met het oog op zijn instandhouding en ontsluiting. De dienst verzekert een actieve aanwezigheid en een zichtbaarheid van de instelling op de voornaamste portaalsites voor de verspreiding van bestaand of toekomstig gedigitaliseerd erfgoed, zowel op het niveau van de instelling zelf (digitale bibliotheek) als op Belgisch (federaal en gemeenschappen), Europees (Europeana) en internationaal niveau. De dienst is ook belast met de microverfilming van bepaalde collecties (kranten …), de reproductie van documenten en de uitvoering van drukwerk.

Via de dienst Digit neemt de Koninklijke Bibliotheek van België actief deel aan de evolutie van de materies in verband met de beperkingen op de verspreiding van gedigitaliseerde collecties en de wetgeving betreffende de auteursrechten.

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt álle Belgische publicaties en bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk cultureel en historisch patrimonium van ruim 8 miljoen documenten. Ze geeft het publiek toegang tot informatie, faciliteert onderzoek en biedt culturele beleving aan.

https://www.kbr.be/nl/

PROFIEL

Generieke competenties:

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheden op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties (objectieven behalen).
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s (in team werken).
 • Je handelt integer en in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. Je respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid (betrouwbaarheid tonen).

Technische competenties:

 • Je bent in staat om een boek te vinden in het magazijn;
 • Je bent in staat om Romeinse cijfers te lezen;
 • Je bent in staat om documenten op papier, boeken of andere soorten kwetsbare voorwerpen op zorgvuldige wijze te behandelen;
 • Je bent in staat om zware voorwerpen in alle veiligheid te dragen.

Troeven:

 • Je hebt kennis van het Frans aangezien u in een tweetalige omgeving zal werken
 • Je hebt ervaring / een stage gevolgd in de bibliotheeksector
 • Je hebt werkervaring / een stage gevolgd in een magazijn (rekkenvuller)
 • Je hebt ervaring met werken in teamverband
 • Je hebt ervaring met autonoom werken
 • Je hebt ervaring met het behandelen van erfgoeddocumenten

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Het gaat om een startbaanovereenkomst, wat wil zeggen dat enkel kandidaten die jonger zijn dan 26 jaar in aanmerking komen voor de job.

Ervaring

Er is geen ervaring vereist.

Diploma

Je bent houder van een diploma van het hoger middelbaar onderwijs.

WIJ BIEDEN

Je krijgt een voltijdse arbeidsovereenkomst (startbaanovereenkomst) van 38 uur per week. Je wordt aangeworven als assistent-magazijnmedewerker (niveau C).

Er zijn 6 plaatsen voorzien:

 • 2 startbaanovereenkomsten van bepaalde duur voor twee jaren
 • 4 startbaanovereenkomsten van onbepaalde duur (tot – ten laatste – het einde van het kwartaal waarin u 26 jaar wordt)

Werkrooster

Van maandag tot vrijdag, 8u06 (waarvan 30 minuten verplichte pauze) te werken tussen 08.00 en 17.00 uur.

Vergoeding

 • € 24 851,03 (geïndexeerd jaarlijks bruto aanvangsloon) – Schaal C.

Salarissimulator:           Wat           verdien           je           bij           de           federale           overheid: http://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator

Voordelen

 • Terugbetaling verplaatsingskosten woon-werkverkeer indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij het Centraal Station).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • 26 verlofdagen per jaar.
 • Het gebruik van meerdere talen in een multiculturele omgeving.
 • Een aangename werkplek in een historisch gebouw met terras en tuin.
 • Gratis toegang tot de Brusselse federale musea.

Je vindt alle informatie en voordelen in verband met werken bij de federale overheid op BOSA (www.bosa.belgium.be), de portaalsite van de federale ambtenaren.

SELECTIEPROCEDURE

Verstuur je curriculum vitae, een motivatiebrief ten laatste op 23/04/2023 via e-mail naar het adres hr@kbr.be met vermelding van de referte KBR-2023-05.

Indien we meer dan 10 kandidaturen ontvangen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, dan wordt een eerste selectie van de cv’s gemaakt op basis van de troeven. De in aanmerking genomen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 22/05/2023 of op 06/06/2023. Deze mondelinge proef duurt 45 minuten en heeft tot doel je motivatie en je affiniteit met de functie te beoordelen alsook je technische en gedragscompetenties.

Opgelet: Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

Meer informatie over de selectieprocedure?

Ivana Delcorps, Expert HR Tel. : +32 (0)2 519.53.05

E-mail : ivana.delcorps@kbr.be

Verslag

Na ontvangst van je resultaat voor een selectieproef, kun je binnen de 3 maanden een schriftelijk verslag vragen.

Syndicale vertegenwoordiging

Een vakbondsafgevaardigde kan aanwezig zijn bij elke selectie die KBR organiseert. De vakbondsafgevaardigden zijn gebonden door een discretieplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie en documenten.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kun je:

 • redelijke aanpassingen van de selectieprocedure vragen;
 • advies vragen over de aanpassing van je werkplek.