Bibliotheekassistent (Laarne)

Vacature online sinds 03/11/2021

Contractueel, salarisschaal C1-C3
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Met aanleg wervingsreserve

De bibliotheekassistent staat mee in voor een efficiënte en doeltreffende dienstverlening naar het
publiek dat gebruik maakt van de bibliotheek en de communicatie naar de potentiële gebruiker.
Hij/zij staat in voor een vlotte uitlening van bibliotheekmaterialen (boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften,
…), voor een correcte inname van de teruggebrachte materialen, voor de inhoudelijke en materiële
verwerking van de bibliotheekmaterialen en voor het begeleiden en verstrekken van informatie aan
de bibliotheekgebruikers. Op deze wijze draagt hij/zij bij tot een vrije en drempelloze toegang tot
kennis en cultuur, stimuleert de cultuur- en kennisparticipatie binnen de gemeente, ondersteunt het
levenslang leren en helpt het gemeenschapsleven te versterken.

Wens je nog meer inlichtingen, of is iets niet helemaal duidelijk ? Neem dan gerust contact op met
de personeelsdienst, tel. 09/365 46 32, of mail naar vacatures@laarne.be
Solliciteren kan tot uiterlijk 8 november 2021, 12 uur.

Link: https://www.laarne.be/file/download/ecbe2204-4e1b-437b-a3ee-680834346964/CF4EAC4016B7D5BB6472001876DDE407