Inforum 2010 - Together we stand

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Georganiseerd met de steun van

logo_dowjones ebsco logo 294  logo_LexisNexis_2011  logo_libis_2010  logo_swets_2014

 

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Trudi Noordermeer, hoofdbibliothecaris Universiteit Antwerpen

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Patrick Lefèvre, directeur-generaal Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2010


FROM PRINT JUNGLE TO A NO SHELF LIBRARY – CREATING A HIGH PERFORMING LIBRARY FUNCTION THAT ADDS VALUE, DRIVES ORGANIZATIONAL CHANGE AND GENERATES SUCCESS

door Andrew Clark, group leader, UCB Library Services, Eigenbrakel

Strategic library planning and the need to maximize the value of both the content and the services delivered by the library is essential to ensuring that any specialist library doesn’t remain static but is an invaluable high performing asset to the corporation that continues to meet the growing information needs of library users and corporate executives.  During the last 18 months the UCB library function has strategically and successfully transitioned itself from being a static and somewhat archaic function to a dynamic value adding facility that is highly respected by all areas of the business. Find out how this has been achieved and be inspired by success.

Download (EN)


PAUZE


DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK K.U.LEUVEN EVALUEERT HAAR DIENSTVERLENING

door Werner Beyens, teamleider, Publieke Diensten Centrale Bibliotheek K.U.Leuven

In 2008 nodigde de Universiteitsbibliotheek van de K.U.Leuven alle studenten en personeelsleden uit om deel te nemen aan de LibQUAL+ enquête. Dit bibliotheekgericht kwaliteitsonderzoek meet de perceptie van producten en diensten bij haar klanten. De informatie door het onderzoek verzameld zal waardevol zijn wanneer toekomstige bibliotheekdiensten ter ondersteuning van onderzoek en onderwijs worden uitwerkt.

Download (NL)


BIBLIOTHEEK VLISSINGEN MAAKT HET VERSCHIL: INFORMATIEBEMIDDELING IN DE GOOGLE-MAATSCHAPPIJ

door Karolien Selhorst, beleidsmedewerker, Digitale Bibliotheek & Kennismanagement OB Vlissingen (Nederland), hoofdredacteur Digitale Bibliotheek, zelfstandig adviseur

De enorme toename van het aantal soorten media leidt  tot een overdaad aan informatie, waarmee steeds meer mensen geen raad weten. Tegelijkertijd zien we dat onze maatschappij een snelle verspreiding van de informatie- en kennistechnologie kent. De computer is nu ook in de vrije tijd een belangrijk medium voor tijdsbesteding, sociale contacten, communicatie en informatieverschaffing. Bibliotheek Vlissingen wil mensen in deze complexe en door informatie overspoelde wereld – de Google-maatschappij – zo goed mogelijk toerusten, zodat zij zich tot volwaardige en betrokken leden van de samenleving kunnen ontwikkelen. Om deze missie te realiseren zet Bibliotheek Vlissingen sterk in op een mix van kennis delen, mediawijsheid en web2.0.

Download (NL)


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Vincent Maes, voorzitter van ABD-BVD

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Lorraine Smal, Bachelière en bibliothéconomie et documentation diplômée par la Haute Ecole Paul Henri Spaak (Bruxelles)

Titel van het ingediende eindwerk: Situation de la lecture publique au Guatemala et analyse des résultats de l’enquête menée auprès de 24 bibliothèques soutenues par le projet Probigua.

Download (FR)


STUDENTEN BEHEERSEN HET INFORMATIE-AANBOD: EEN OPLEIDING ALS CORE BUSINESS VAN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK. MITS WELKE VERWACHTINGEN?

door François Frédéric, coördinator, Groupe Formation des Utilisateurs, Archives et Bibliothèques, ULB, Brussel

De universiteitsbibliotheken bekommeren zich al langer over de opleiding van hun gebruikers omtrent de informatiebeheersing. De taak werd alleen maar complexer door de evolutie van de informatie- en communicatietechnologieën. De laatste jaren ontstonden diverse competentiereferentiëlen die binnen de universiteit tot leidraad dienen om vormingsprogramma’s uit te werken. De opleiding dient niet uitsluitend verzorgd te worden door de I&D-verantwoordelijken, maar ook door het onderwijzend personeel. Het gaat immers niet louter om het bijbrengen van technische vaardigheden, de competentie om informatie te vinden en te beheersen is cruciaal binnen de universitaire opleiding. Van een universitair opgeleide mag verondersteld worden dat hij intellectuele, methodologische en technische vaardigheden in zijn bagage heeft zitten. Maar wat zijn de verwachtingen van de professionals.

Download (FR)


ÉÉN I&D-PROFESSIONAL, VEEL BEROEPEN (PANEL)

Gaan de nieuwe technologieën eerder aanleiding geven tot een concentratie of een opsplitsing van het I&D-beroep? Beïnvloedt  de digitalisering van de informatie elk van onze talrijke I&D-beroepen op gelijke wijze? Staan I&D-professionals open voor deze technologische ontwikkelingen? Is de segmentering van het beroep een gevolg van een verschillende gebruiker of van de manier waarop het beroep wordt ingevuld? Heeft dit gevolgen voor de opleiding?

met Katrien Bergé, directrice, Bibliothèque universitaire Moretus Plantin (FUNDP), Namen
Stéphane Dessicy, directeur, réseau des bibliothèques, Schaarbeek
Marie-Laurence Dubois, coördinatrice, Centre de documentation et du centre d’archives privées, Etopia, Namen
Marjan Grootveld, senior adviseur, onderzoeker, Zenc – Focus op oplossingen, Den Haag (Nederland)
Philippe Laurent, coördinator, EchosDoc, Brussel
Philippe Van Espen, verantwoordelijke documentatie, Vivaqua, Brussel

Download (FR/NL)


UITLEIDING VAN DE DAG

door Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2010


RECEPTIE