Inforum 2007 - De 2.0 I&D professional: een alternatieve look op de nieuwe technologieën

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Georganiseerd met de steun van

    logo_swets_2014  logo_LexisNexis_2011ebsco logo 294

 

Programma

VOORMIDDAG

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Willy Vanderpijpen, departementshoofd van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Paul Heyvaert, voorzitter van ABD-BVD


EEN OVERZICHT VAN BEPAALDE NIEUWE TECHNOLOGIEËN EN HUN RELEVANTIE VOOR INFORMATIEWERKERS

door David Tebbutt, zelfstandig consulent, Groot-Brittannie

David Tebbutt is reeds méér dan veertig jaar bedrijvig met software onderzoek en als journalist die regelmatig artikels pleegt voor de I&D professional volgt hij nieuwe en interessante ontwikkelingen op de voet. Wat bedoelen wij eigenlijk wanneer wij het hebben over nieuwe technologieën? David Tebbutt zal niet alleen antwoorden verschaffen, maar ons ook een overzicht geven van deze hedendaagse technologieën. Hij zal de pro’s en contra’s afwegen van sommige programma’s wanneer deze in bibliotheken en informatiecentra dienen te worden geïmplementeerd.

Download (FR/NL)


EEN KRITISCHE KIJK OP NIEUWE CLASSIFICATIETECHNIEKEN

door Céline Van Damme, assistant researcher, Studies in Mathematics, Operational research, Statistics and Information systems (MOSI), Vrije Universiteit Brussel

De laatste jaren kent het World Wide Web een ware informatie-explosie. Dit heeft als gevolg dat het informatiezoekproces heel moeilijk wordt. Om dit probleem op te lossen vinden nieuwe classificatietechnieken (folksonomies en ontologies) meer en meer opgang op het web. Tijdens de presentatie zullen deze technieken toegelicht worden en vergeleken met de klassieke classificatietechnieken van de documentalist.

Download (NL)


PAUZE


DEBAT

onder leiding van Jean Michel, zelfstandig consulent, Jean MICHEL Conseil, Frankrijk


UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Virginie Tacq, Bachelière en bibliothéconomie et documentation diplômée par la Haute Ecole Léon-Eli Troclet (Liège)

Titel van het ingediende eindwerk: La classification de la Library of Congress : étude et adaptation à la Bibliothèque de Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Université Catholique de Louvain.


LUNCH


NAMIDDAG


DE COMPETITIVITEIT VAN EEN OPEN SOURCE SOFTWARE VOOR ORGANISATIES

door Diane Revillard, directeur projecten, Di&Mark, Frankrijk

De informaticasector kent belangrijke ontwikkelingen: niet alleen het functioneren evolueert, maar ook marktstructureel stelt men belangrijke wijzigingen vast in aanbod en vraag. Het vrij beschikbaar worden van beheerssoftware is hier niet vreemd aan. Aanvankelijk was er argwaan vanuit de wetenschappelijke wereld en vanuit grotere administraties. Ondertussen nam de kwaliteit aanzienlijk toe en kreeg deze beheerssoftware een meer duurzaam karakter. Dit wordt nog benadrukt door de tussenkomst van belangrijke internetspelers en de aanwezige potentieel voor een verdere ontwikkeling.

Download (FR)


WEB 2.0: HOE EEN NETWERK VAN GEBRUIKERS DE INFORMATIEOVERVLOED BEKAMPT

door Kristof Michiels, wetenschappelijk onderzoeker, Studies on Media, Information & Telecommunication (SMIT), Vrije Universiteit Brussel

Web 2.0 maakt van het publiek tegelijk producent en consument. Voorheen gebeurde het publiceren van inhoud op het web volgens een one-to-many broadcast model, via het communiceren van informatie naar individuen. Web 2.0 doet meer dan enkel informatie delen en faciliteert een many-to-many conversatie-model tussen individuen, zonder strakke mediëring of controle van organisaties. Dit levert heel wat user-generated content op. Denken we maar aan de door eindgebruikers gecreëerde Wikipedia-encyclopedie. Deze impliciete samenwerking tussen gebruikers wordt in vele gevallen ook ingezet om het rijke aanbod te structureren en het zoekproces zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. In zijn lezing gaat Kristof Michiels aan de hand van tal van voorbeelden in op de manieren waarop dit in de Web 2.0-wereld gebeurt. Hij staat ook stil bij de mogelijkheden en gevolgen voor traditionele instellingen als bibliotheken en informatiecentra.


PAUZE


DEBAT

onder leiding van Inge Van Nieuwerburgh, coördinator van de digitale bibliotheek, Universiteit Gent


EN DE LOOK VAN DE I&D PROFESSIONAL…

een interactieve sessie onder leiding van Inge Van Nieuwerburgh, coördinator van de digitale bibliotheek, Universiteit Gent,

en Jean Michel, zelfstandig consulent, Jean MICHEL Conseil, Frankrijk.

Wat is onze verhouding met de nieuwe technologieën? Kunnen we ons hierin vinden als “gewone” gebruikers? Wij beschikken immers dikwijls enkel over onze professionele nieuwsgierigheid, onze vaardigheid zonder al te veel bijkomende opleiding. Zijn we niet al te kritisch? Herkennen we ons als 2.0 I&D professional? Voelen we ons nog steeds diezelfde I&D werker als vroeger of was de (r)evolutie toch zo groot? Niemand is beter geplaatst dan een BVD-lid om een inzicht te geven in de steeds wijzigende I&D wereld. Wat zijn onze ervaringen, onze illusies, onze desillusies en onze hopen?


RECEPTIE