September 2018 - Standardization & Electronic Archiving

Normalisatie ten dienst van strategieën voor elektronische archivering

Voor consumenten betekent conformiteit met een norm dat een product of dienst bepaalde eigenschappen rond veiligheid, kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid of milieu bezit.
Informatiebeheer vindt binnen normalisatie ook een referentiekader. Hoe zorg je ervoor dat je het juiste type en de juiste hoeveelheid informatie beheert op een doordachte manier?

Johan Haelterman (Bureau voor Normalisatie – NBN) stelde ons voor een inleiding tot de normalisatie. Wat zijn normen? Hoe worden ze ontwikkeld?
Wat is de toegevoegde waarde van normen voor instellingen en bedrijven?
Download (NL)

Laurence Maroye (Vrije Universiteit van Brussels – ISO TC46/SC11) stelde ons een presentation voor over normalisatie en informatiebeheer. Hoe kunnen normen instellingen en privébedrijven helpen om informatie efficiënt en wettelijk te beheren? Wat is de toegevoegde waarde van normen binnen information governance?

Download (FR)