Doc'Moment
Fake news: geruchten en geruis op het internet

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Woensdag 20 maart 2019 (14:30 – 16:30)

Inschrijven voor dit Doc’Moment

Fake news: geruchten en geruis op het internet

Julien Lecomte, master en geaggregeerde in Informatie en communicatie, auteur van Médias : influence, pouvoir et fiabilité en medeauteur van Médias et informations : 40 activités pédagogiques pour le secondaire. Hij schrijft ook voor zijn website Philomedia.be en is gasthoogleraar aan het IHECS.

Desinformatie, nepnieuws, fake news… Er bestaan meerdere termen voor het verspreiden van valse, verdraaide of ideologisch getinte informatie.

Onzekerheid over de betrouwbaarheid van een document is niets nieuws. Tegenwoordig wordt er echter veel content verspreid die overduidelijk vals is, met telkens heel wat aandacht in de pers en de politiek. Daarom dient het probleem zich vandaag met vernieuwde kracht aan.

Tijdens deze conferentie bekijken we de sociale en emotionele dynamieken achter de verspreiding van fake news. Zouden leugens een probleem vormen als niemand ze zou geloven en doorvertellen? De belangrijkste factor in het verbruik of de verspreiding van een bericht is inderdaad niet altijd de waarachtigheid ervan. We overlopen enkele werkwijzen in de communicatiewereld, die niet altijd stroken met de “goede praktijken” van informatie en documentatie.

Welke plaats kunnen informatie- en documentatieprofessionals in deze context innemen of zelfs opeisen? Hoe kunnen we het “natuurlijke” gebruik verzoenen met een “gecontroleerde”, deskundige aanpak? Hoe kunnen we werken aan de vaardigheden die we nodig hebben voor de kritische evaluatie van informatie?

 

Dit Doc’Moment wordt om 17u00 gevolgd door de Algemene Vergadering. We hopen dat u ook daar aanwezig bent.


De uiteenzetting gebeurt in het Frans.

Plaats: Fonds voor respiratoire aandoeningen (FARES)

Adres: Eendrachtstraat 56, te 1050 Brussel

Toegangsplan
Bereiken (FR)

Gratis voor de leden (niet-leden betalen €25)

Inschrijven voor dit Doc’Moment