Doc'Moment
Content curating: how to scoop it in a digital age

Doc’Moment: het ABD-BVD-Studiemoment – Donderdag 9 juni 2016 (14:00 – 16:00)

Contentcuratie voor informatieprofessionals: scharrelen in de vuilbak of duurzaam hergebruik van bronnen

door Lourense Das, adviseur en trainer Meles Meles SMD, Baexem

Naast een aantal mogelijkheden inzake contentcuratie wordt toegelicht hoe dit ook voor informatieprofessionals kan aangewend worden als marketingtool. Een aantal praktische zaken (algemeen en specifiek voor de informatieprofessional) worden bekeken, evenals mogelijke contentcuratietools (gratis of niet). Verder komen voorbeelden van creatieve en succesvolle contentcuratie aan bod.

Scoop.it als attenderingsplatform

door Nadine Derwiduée, informatie et attendering, Departement Internationale Relaties, Le Forem

Een toelichting van het gebruik van de curatietool Scoop.it binnen het Departement Internationale Relaties van Forem om attenderingen op het gebied van werkgelegenheid en opleiding te doen. De voor- en nadelen van de tool worden besproken. Hoe kan dit worden ingekaderd binnen de competenties van informatieprofessional.

 

De uiteenzettingen gebeuren in het Nederlands en in het Frans.

Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België – Raadzaal (2de verdieping)
We spreken af om 14u00 aan de ABD-BVD-banner bij het onthaal

Adres : Keizerslaan 2, te 1000 Brussel
Opgelet: Om veiligheidsredenen is enkel de ingang “Gutenberg” op de Kunstberg (ingang nr. 2 op het toegangsplan) open voor het publiek. Er zal ook een verscherpte toegangscontrole plaatsvinden.

Toegangsplan
Download (NL-FR)

Gratis voor de leden (niet-leden betalen €25)

Inschrijving via onze website: Inschrijven voor Doc’Moment